Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pomáha znižovať nezamestnanosť

Brusel 4. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) vo svojej dnešnej správe uviedla, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pomohol v roku 2011 nájsť nové pracovné príležitosti viac než 21.000 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie.

Z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa v roku 2011 vyplatilo spolu 128 miliónov eur na pomoc pracovníkom v 12 členských krajinách (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Taliansko).

"Ukázalo sa, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je efektívnym a účinným nástrojom pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie. Je konkrétnym vyjadrením európskej solidarity a praktickým nástrojom, ktorý pomáha ľuďom a regiónom zotaviť sa z rozsiahleho prepúšťania," uviedol v tejto súvislosti komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Komisár upozornil, že od fungovania EGF v roku 2007 už približne 91.000 prepustených pracovníkov dostalo alebo dostane pomoc zameranú na odbornú prípravu, hľadanie práce a iné formy podpory.

Z piatej výročnej správy o činnosti a výsledkoch EGF vyplýva, že v porovnaní s rokom 2010 došlo v roku 2011 k 50-percentnému zvýšeniu príspevkov vyplatených členských štátom. Európsky parlament a Rada EÚ v roku 2011 prijali 22 rozhodnutí o použití prostriedkov z EGF. V roku 2011 dostali po prvý raz podporu z EGF Česká republika a Grécko.

EGF, iniciatíva prvýkrát navrhnutá predsedom EK Josém Manuelom Barrosom na poskytnutie pomoci ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku globalizácie, bol založený Európskym parlamentom a Radou koncom roka 2006.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vs