Európsky parlament odmietol zmeny v schengenskom systéme

Štrasburg 7. júla (TASR) – Európsky parlament dnes ostro protestoval proti opätovnému zavedeniu hraničných kontrol v rámci schengenského priestoru. Prílev imigrantov a žiadateľov o azyl nemôže byť ich ospravedlnením, vyhlásili dnes poslanci v uznesení reagujúcom na plánované zmeny schengenských pravidiel zo strany niektorých členských štátov Európskej únie.

Diskusie o obnovení kontrol na vnútorných hraniciach sa objavili po tom, ako sa schengenský systém ocitol pod tlakom v dôsledku prílevu imigrantov z krajín severnej Afriky. Európska rada požiadala 24. júna Európsku komisiu, aby do septembra pripravila návrh ochranného mechanizmu schopného reagovať na mimoriadne okolnosti v budúcnosti.

Europoslanci vo svojom dnešnom uznesení vyjadrili ľútosť nad pokusom niekoľkých členských štátov obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach a sú kategoricky proti vytvoreniu akéhokoľvek nového schengenského mechanizmu, ktorý by mal iné ciele ako zvýšenie slobody pohybu a posilnenie správy schengenského priestoru na úrovni EÚ. Poslanci zdôraznili, že súčasný schengenský hraničný kódex umožňuje obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach len v prípade, že existuje vážna hrozba pre verejnú politiku alebo vnútornú bezpečnosť.

Parlament preto dnes vyzval Európsku komisiu, aby predstavila iniciatívu zameranú na dôsledné dodržiavanie súčasnej právnej úpravy. Hlavným argumentom je, že akékoľvek nové dodatočné výnimky z uplatňovania súčasnej právnej úpravy, ako napríklad nové dôvody na obnovenie pohraničných kontrol, neprispejú k posilneniu schengenského systému.

Podľa názoru poslancov súčasné problémy vychádzajú z neochoty zavádzať spoločné európske postupy v iných oblastiach ako napríklad spoločná Európska politika v oblasti azylu a migrácie. Pokrok v implementácií tejto politiky je nevyhnutný, tvrdia poslanci pripomínajúc, že lehota na zavedenie európskeho azylového systému bola stanovená na rok 2012.

Súčasný systém umožňuje členským štátom jednostranné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach. Poslanci preto požadujú, aby sa nový schengenský hodnotiaci mechanizmus stal celoeurópskym systémom.

"Nový schengenský hodnotiaci systém by mal byť viac komunitne orientovaný a založený na európskom prístupe s účasťou inštitúcií EÚ na rozdiel od čisto medzivládneho modelu," povedal dnes portugalský poslanec Carlos Coelho (EPP), ktorý je parlamentným spravodajcom pre schengenský mechanizmus.

Nový schengenský hodnotiaci mechanizmus, ktorým sa momentálne zaoberá Európsky parlament, by mal byť súčasťou riešenia aktuálnej situácie, nakoľko bude monitorovať akékoľvek pokusy o zavedenie nezákonných hraničných kontrol a posilní vzájomnú dôveru. Poslanci však pripomenuli, že účinnosť hodnotiaceho mechanizmu je závislá na možnosti udeliť sankcie v prípade pretrvávajúcich nedostatkov, ktoré ohrozujú bezpečnosť celého schengenského priestoru.

Vytvorenie schengenského priestoru zadefinovalo vonkajšiu hranicu, za ktorú nesú zodpovednosť všetky členské štáty EÚ, uviedli poslanci dodávajúc, že s týmto záväzkom sa EÚ zatiaľ nedokázala úplne vysporiadať. Preto dnes Európsky parlament na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu zdôraznil v tejto súvislosti potrebu intenzívnejšej solidarity s členskými štátmi, ktoré čelia najväčšiemu náporu migrantov, v snahe pomôcť im prekonať túto mimoriadnu situáciu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh