Európsky parlament odsúhlasil vznik virtuálneho profesijného preukazu pre EÚ

Štrasburg 9. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili nové pravidlá, ktoré zavedú takzvaný virtuálny profesijný preukaz. Ten má uľahčiť lekárom, lekárnikom, architektom a ďalším profesiám presun a vykonávanie praxe v inej krajine EÚ.

Revidovaná smernica tiež ustanoví výstražný systém znemožňujúci výkon profesie v ostatných krajinách tým, ktorým bol zakázaný v ich domovskej krajine.

"Zavedenie Európskeho profesijného preukazu, zriadenie spoločných rámcov pre odbornú prípravu a uznávanie stáží ako súčasti profesionálnych skúseností výrazne zlepší profesijnú mobilitu Európanov, " uviedla v tejto súvislosti spravodajkyňa Bernadette Vergnaudová.

Revidované pravidlá umožnia profesiám, ktoré si želajú urýchliť proces uznávania odborných kvalifikácií inými štátmi EÚ, požiadať o Európsky profesijný preukaz. Ten bude vydávaný domovským členským štátom najmä na krátke obdobie práce v zahraničí a hostiteľským členským štátom v prípade, že sa v ňom nositeľ odbornej kvalifikácie rozhodne usadiť a otvoriť si prax.

Systém bude založený na existujúcej platforme výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov. Mal by ušetriť čas a uľahčiť proces uznávania, pretože by sa odborní pracovníci mohli so žiadosťou o vybavenie uznania ich kvalifikácie obrátiť na svoj domovský štát a nežiadať oň hostiteľskú krajinu, ako je tomu teraz.

Cieľom smernice je tiež zabrániť zdravotníckym pracovníkom, lekárom, zdravotným sestrám alebo veterinárom, ako aj detským špecialistom, ktorí boli odsúdení za relevantný trestný čin či disciplinárne potrestaní, aby mohli vykonávať odbornú prax v iných členských krajinách EÚ.

Informácie o odsúdených či disciplinárnych rozhodnutiach voči dotyčnému by mali členské štáty zaslať do troch dní, uvádza sa v texte uznesenia.

V EÚ existuje asi 800 regulovaných profesií, ku ktorých výkonu je potrebná osobitná odborná príprava či diplom. Na základe súčasnej smernice o odborných kvalifikáciách je sedem z nich uznávaných vo všetkých členských krajinách automaticky. Sú nimi zubári, lekári, lekárnici, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, veterinári a architekti.

Novú smernicu, za ktorú hlasovalo 596 poslancov (37 bolo proti, 31 sa zdržalo hlasovania), musia ešte formálne schváliť členské krajiny prostredníctvom Rady ministrov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab