EUROSTAT: Nezamestnanosť v EÚ viac postihuje občanov z iných krajín

Brusel 7. júna (TASR) – V roku 2012 okolo 15,2 milióna cudzincov pracovalo v 27 členských štátoch Európskej únie, čo predstavuje 7 % z celkovej zamestnanosti. Uvádza sa v prieskume, ktorý dnes zverejnil štatistický úrad EÚ, Eurostat.

Z celkového počtu cudzincov 6,6 milióna osôb boli občania z iných členských krajín EÚ a 8,6 milióna zamestnancov tvorili občania z krajín mimo EÚ.

Vlani bola miera nezamestnanosti pre občanov iného členského štátu EÚ (12,5 %) v priemere vyššia ako v prípade občanov domovského štátu únie (9,8 %), ale výrazne nižšia ako u občanov nečlenských štátov EÚ (21,3 %).

V tomto kontexte bola najnižšia miera nezamestnanosti pre občanov iného členského štátu EÚ v Holandsku (5,5 %) a najvyššia v Španielsku (30,6 %). V prípade domácich štátnych príslušníkov najnižšiu nezamestnanosť malo vlani Luxembursko (3,3 %), kým najviac ľudí bez práce hlásilo Grécko (23,4 %). Z hľadiska cudzincov z nečlenských krajín EÚ najmenej ľudí bez práce bolo v Českej republike (5,1 %) a najviac opäť v Španielsku (38,6 %).

V priestore Európskej únie vlani 32,8 milióna osôb malo príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, čo predstavuje 15 % z celkového počtu zamestnancov.

Najvyšší podiel ľudí, ktorí si zabezpečovali príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, bol v roku 2012 v Grécku (31,9 %), Taliansku (23,4 %), Portugalsku (21,1 %) a Rumunsku (20,1%). Naopak, najnižšie čísla v tomto smere zaznamenalo Estónsko (8,3 %), Luxembursko (8,4 %), Dánsko (8,9 %) a Litva (9,7 %).

Eurostat zároveň spresňuje, že v niektorých krajinách EÚ s najvyšším percentom ľudí, ktorí mali vlani príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti (Grécko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko), veľký počet ľudí pracuje v poľnohospodárstve.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)