Prebytok obchodnej bilancie eurozóny v decembri mierne klesol

Brusel 15. februára (TASR) – Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie eurozóny v decembri 2012 mierne klesol. Podľa prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat dosiahol 11,7 miliardy eur oproti 13 miliardám eur v novembri. Na porovnanie v decembri 2011 predstavoval 8 miliárd eur. Na sezónne upravenej báze v decembri 2012 v porovnaní s novembrom export klesol o 1,8 % a import o 3 %.

Obchodná bilancia celej Európskej únie (EÚ) skončila v decembri 2012 s deficitom 0,7 miliardy eur. V novembri 2012 schodok predstavoval 1,9 miliardy eur a 0,2 miliardy eur v decembri 2011. Na sezónne upravenej báze v decembri 2012 v porovnaní s novembrom export klesol o 1,9 % a import o 1,6 %.

Za celý rok 2012 eurozóna zaznamenala obchodný prebytok vo výške 81,8 miliardy eur po schodku 15,7 miliardy v roku 2011. Zahraničný obchod EÚ skončil vlani s deficitom 104,6 miliardy eur po schodku 162,7 miliardy eur v roku 2011.

Od januára do novembra 2012 sa deficit únie v obchode s energiami zvýšil na 388,6 miliardy eur z 354,6 miliardy eur v rovnakom období vlani. Prebytok výrobného sektora únie vzrástol na 330,8 miliardy eur z 224,9 miliardy eur.

Od januára do novembra 2012 vývoz z EÚ vzrástol do Južnej Kórei o 17 %, do Ruska a Japonska rovnako po 15 %, do USA o 13 % a Brazílie o 11. Naopak, znížil sa do Indie o 5 % a do Švajčiarska o 3 %. Najväčší nárast dovozu zaznamenala únia zo Švajčiarska (+14 %), Nórska (+9 %) a USA (+8 %). Najväčší prepad bol z Indie a Japonska (po -7 %).

Spomedzi členských štátov únie najväčší obchodný prebytok zaznamenalo za prvých 11 mesiacov vlaňajška Nemecko (+174,6 miliardy eur), nasledované Holandskom (+46 miliárd eur), Írskom (39,9 miliardy eur) a Českou republikou (+12,1 miliardy eur). Najväčší deficit zaznamenala Británia (-152,9 miliardy eur), nasledovaná Francúzskom (-75,2 miliardy eur), Španielskom (-30 miliárd eur) a Gréckom (-19 miliárd eur).

Slovensko zaznamenalo podľa Eurostatu v decembri 2012 deficit zahraničnej obchodnej bilancie vo výške 0,5 miliardy eur rovnako ako v novembri 2012. Za prvých 11 mesiacov vlaňajška skončila slovenská obchodná bilancia v prebytku 2,5 miliardy eur.

Informoval o tom Eurostat.

12 lom pop