EUROSTAT: Prebytok platobnej bilancie EÚ v 3. kvartáli klesol

Luxemburg 25. novembra (TASR) – Prebytok platobnej bilancie Európskej únie (EÚ) v 3. kvartáli na sezónne upravenej báze klesol na 7,8 miliardy eur z 21,2 miliardy eur v predchádzajúcich troch mesiacoch. V 3. štvrťroku 2013 dosiahol 17,3 miliardy eur. Vo svojom prvom odhade o tom informoval európsky štatistický úrad Eurostat.

Deficit obchodu s tovarmi sa v trojmesačnom obrobí od júla do konca septembra prehĺbil na 22,2 miliardy eur z 8,3 miliardy eur v 2. štvrťroku. Zvýšil sa aj schodok účtu sekundárnych príjmov na 23 miliárd eur z 22,1 miliardy eur. Prebytok účtu primárnych príjmov klesol na 6 miliárd eur z 10,4 miliardy eur a prebytok v oblasti služieb vzrástol na 47 miliárd eur zo 41,2 miliardy eur.

Bežný účet platobnej bilancie EÚ skončil s prebytkom už desiaty kvartál po sebe.

Bežný účet platobnej bilancie eurozóny sa v 3. štvrťroku naopak zvýšil na 75,7 miliardy eur z 59,9 miliardy eur v predchádzajúcich troch mesiacoch. V rovnakom období vlani dosiahol 40,9 miliardy eur. Prebytok v oblasti služieb vzrástol na 26,8 miliardy eur z 23,9 miliardy eur v 2. kvartáli. Prebytok v obchode s tovarmi sa mierne znížil na 56,3 miliardy eur z 57,5 miliardy eur.

12 lom zll