EUROSTAT: Slovensko sa z pohľadu HDP postupne doťahuje na staré štáty únie

Luxemburg 20. júna (TASR) – Slovensko bolo v roku 2012 z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa osemnástou najbohatšou krajinou Európskej únie. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom prvom odhade vlaňajšieho vývoja HDP vyjadreného v štandarde kúpnej sily.

Slovenský HDP vyjadrený v štandarde kúpnej sily vlani dosiahol 75 % priemeru únie. To znamená, že zo starých členských štátov sme už dobehli Grécko a Portugalsko, ktorých HDP v roku 2012 tiež predstavoval 75 % priemeru EÚ. Zo štátov, ktoré vstúpili do únie v roku 2004, sú na tom lepšie Cyprus (91 %), Malta (86 %), Slovinsko (82 %) a Česko (79 %).

HDP na obyvateľa v členských krajinách vyjadrený v štandarde kúpnej sily sa v roku 2012 pohyboval v rozpätí od 47 % po 271 % priemeru EÚ. Z tohto pohľadu zostáva najbohatšou krajinou únie Luxembursko, kde HDP na obyvateľa vlani predstavoval 271 % priemeru únie. Za ním nasledujú Rakúsko (131 %), Írsko (129 %), Holandsko a Švédsko (po 128 %). Dánsko, Nemecko, Belgicko a Fínsko prevyšujú priemer únie o 15 % až 25 %, Británia a Francúzsko približne o 10 %. Taliansko a Španielsko sa nachádzajú s 98 % respektíve 97 % tesne pod priemerom. Najchudobnejšími štátmi sú Rumunsko a Bulharsko so 49 %, respektíve 47 % priemeru únie.

12 lom zll