EUROSTAT: V roku 2011 bolo 24 % obyvateľstva EÚ ohrozeného chudobou

Brusel 7. októbra (TASR) – Dnes zverejnená regionálna ročenka štatistického úradu EÚ Eurostat obsahuje 15 kapitol, ktoré pokrývajú oblasť ekonomiky, obyvateľstva, zdravia, vzdelania, trhu práce, štrukturálnej podnikovej štatistiky, cestovného ruchu, informačnej spoločnosti, poľnohospodárstva, dopravy, vedy, technológií a inovácií, ako aj príjmov a životných podmienok v európskych mestách a vidieckych regiónoch.

Eurostat pripomenul, že v roku 2011 bolo 121 miliónov ľudí v EÚ (vrátane Chorvátska), teda 24 % populácie, ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V 17 členských štátoch únie (väčšina z nich vo východnej a južnej Európe) majú riedko osídlené oblasti najvyššiu mieru rizika pre skĺznutie obyvateľstva pod hranicu chudoby. V ôsmich členských štátoch (najmä západná Európa) toto riziko je zas prítomné pre husto osídlené oblasti.

Na Slovensku v roku 2011 bolo chudobe vystavených 20,6 % obyvateľstva. Z jednej pätiny populácie toto riziko najviac hrozilo ľuďom v riedko osídlených oblastiach (23,8 %), potom ľuďom v stredne zahustených oblastiach (20,2 %) a najmenej ľuďom v zahustených urbánnych zónach (15,8 %).

V rokoch 2008 a 2011 miera zamestnanosti ľudí vo veku od 20 do 64 rokov klesla takmer v troch štvrtinách z 272 regiónov EÚ. Najväčší pokles bol pozorovaný v juhocentrálnom Bulharsku (pokles o 9,7 percentuálneho bodu), v okolí Valencie v Španielsku a v Lotyšsku (-9,5 p.b.). Medzi 43 regiónmi, kde sa v tomto období miera zamestnanosti znížila o päť percentuálnych bodov alebo viac, 15 bolo v Španielsku, deväť v Grécku, šesť v Bulharsku, tri v Portugalsku, po dve oblasti v Írsku, Chorvátsku a Rumunsku a po jednom regióne vo Francúzsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve.

Slovensko sa do rebríčka regiónov s najväčším poklesom, ale ani nárastom zamestnanosti v sledovanom období nedostalo.

Najväčší rast zamestnanosti bol zaznamenaný na Korzike (nárast o 8,3 %) a v nemeckých regiónoch Sasko-Anhaltsko (4,5 %) a Berlín (3,6 %).

Eurostat uvádza, že v roku 2011 najväčší úbytok obyvateľov v EÚ bol zaznamenaný v lotyšských a litovských regiónoch (pokles o 20 až 22,7 osôb na 1000 obyvateľov). Tretí najhorší pokles populácie bol v okolí gréckeho mesta Ioanina (pokles o 19,8 promile). Naopak, najväčší nárast populácie (41,8 promile respektíve 31,7 promile) mali nemecké regióny Münster a Darmstadt a oblasť Ilfov okolo rumunskej metropoly (31,5 promile).

Na Slovensku najväčší populačný prírastok v roku 2011 zaznamenali v Bratislavskom kraji (11 promile) a najväčší pokles obyvateľstva v Banskobystrickom kraji (-1,3 promile) a Nitrianskom kraji (-1,1 promile).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl