Krízou zasiahnuté štáty mali vlani vyšší deficit, než sa predpokladalo

Luxemburg 22. októbra (TASR) – Dlhovou krízou zasiahnuté štáty eurozóny hospodárili v roku 2011 s vyššími deficitmi, než sa doteraz predpokladalo.

Schodok gréckeho rozpočtu dosiahol vlani 9,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a nie 9,1 % HDP, ako počítal jarný odhad, informoval dnes európsky štatistický úrad Eurostat. Španielsky deficit bol vyšší takmer o jeden percentuálny bod – 9,4 % namiesto 8,5 % HDP. Portugalský schodok dosiahol 4,4 % namiesto 4,2 % HDP a írsky 13,4 % namiesto 13,1 % HDP.

V rámci Európskej únie (EÚ) zaznamenalo vlani Maďarsko prebytok 4,3 % HDP, Estónsko 1,1 % a Švédsko 0,4 %. Najnižší deficit malo Luxembursko (0,3 %), nasledované Fínskom (0,6 %) a Nemeckom (0,8 %). Slovenský deficit predstavoval 4,9 % HDP. Česko zaznamenalo schodok 3,3 % a Poľsko 5 %.

Na konci roka 2011 malo spomedzi krajín EÚ najnižší verejný dlh Estónsko (6,1 % HDP), nasledované Bulharskom (16,3 %) a Luxemburskom (18,3 %). Najvyšší malo Grécko (170,6 %), nasledované Talianskom (120,7 %), Portugalskom (108,1 %) a Írskom (106,4 %). Slovenský verejný dlh predstavoval 43,3 % HDP.

Celkovo sa vládny deficit v eurozóne a v celej EÚ vlani znížil, verejný dlh sa však zvýšil. Deficit v eurozóne klesol zo 6,2 % HDP v roku 2010 na 4,1 % HDP a v EÚ zo 6,5 % na 4,4 %. Verejný dlh v eurozóne vzrástol z 85,4 % na 87,3 % a v celej EÚ z 80 % na 82,5 %.

Informovali o tom DPA a Eurostat.

3 12 lom vs