EUvox má prvé štatistiky

Aplikáciu podnes už použili tisícky ľudí zo Slovenska. V celej Európe ich bolo viac ako milión. Voličom umožňuje porovnať svoje názory s politickými stranami kandidujúcimi v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.

Hoci zaznamenané preferencie nemajú parametre reprezentatívneho sociologického prieskumu, poskytujú zaujímavé porovnania.

Súčasťou kompasu je napríklad otázka, či súhlasia, aby členský štát mal možnosť zablokovať zmenu v zmluve EÚ, dokonca aj v prípade, ak s ňou ostatní súhlasia. To bola naposledy skúsenosť Írska keď sa schvaľovala Lisabonská zmluva.  

Takúto možnosť by členským štátom skôr odňalo viac ako 35 % používateľov aplikácie (za prvý týždeň jej fungovania). So zachovaním jednomyseľnosti v týchto otázkach súhlasí 47 %.

Rozdelení sme i v otázke, či by EÚ mala mať spoločný postoj v zahraničnej politike aj v prípade, že to obmedzuje možnosť Slovenska konať nezávisle. Akceptovalo by to 47 %, 44 % používateľov by takéto obmedzenie nepovažovalo za správne.

Viac ako polovica nesúhlasí ani s tým, aby to boli poslanci NR SR, ktorí rozhodujú o zmenách v EÚ bez referenda. To napriek tomu, že účasť na referendách je na Slovensku spravidla nízka.

Prerozdeľovanie v EÚ

Z celoeurópskeho porovnania zase vyplýva, že pri otázke o redistribúcii zdrojov v EÚ južná Európa hlasuje za, severná s redistribúciou a vyrovnávaním rozdielov medzi regiónmi nesúhlasí.

Predovšetkým tie štáty, ktoré sú členmi eurozóny a boli výrazne zasiahnuté dlhovou krízou (Grécko, Španielsko, Portugalsko), sa vyjadrujú v prospech prerozdeľovania. Na druhej strane, používatelia z krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi, ako napríklad Dánsko a Holandsko, sú jednoznačne proti.

Používatelia z novších krajín EÚ sa umiestňujú medzi týmito dvoma krajnými pozíciami, avšak jasná väčšina s prerozdeľovaním pochopiteľne súhlasí. Ani táto skupina však zďaleka nie je homogénna.

Súhlasné názory najviac dominujú v Bulharsku a Chorvátsku, kým používatelia v Českej republike, ale aj Litve a Poľsku sa svojimi názormi viac približujú k odporcom vyrovnávania. Slovensko sa umiestňuje približne v strede názorového rozpätia EÚ 28.

„Ak sa pozrieme na takmer 5000 doterajších používateľov zo Slovenska, vidíme, že medzi nimi dominujú mladší ľudia, ktorí sa vyznačujú pro-trhovými postojmi.

"Zaujímavé však, je že s vyrovnávaním regionálnych rozdielov v rámci EÚ súhlasia väčšinovo aj tí používatelia, ktorým je blízka liberálna a eurokritická SaS“, uviedla sociologočka Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá je aj garantkou projektu EUvox 2014 na Slovensku.

Sankcie voči Rusku

EUvox sa pýtaj aj na to, aký postoj by mala EÚ zaujať voči Rusku v súvislosti s dianím na Ukrajine.

“Predovšetkým respondenti z pobaltských krajín sú jednoznačnými zástancami rázneho postupu Európskej únii voči Rusku za jeho správanie sa voči Ukrajine, a to aj za cenu ohrozenia zásobovania plynom,” hovorí Gyárfášová.

Do tejto skupiny krajín patria aj ďalšie krajiny bývalého východného bloku (Rumunsko, Česká republika a Poľsko), ale aj Fínsko, ktoré s Ruskom susedí, a Švédsko. Krajiny, ktoré sú geograficky, ale aj historicky a politicky od Ruska vzdialenejšie, majú rezervovanejšie postoje. Výnimku predstavuje Írsko. Podpora sankciám prevláda aj na Slovensku, ale je oveľa vlažnejšia ako v iných štátoch v podobnej situácii.