EÚ:Zjednodušiť vymahánie pohľadávok má celoeurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Brusel 6. decembra (TASR) – Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ dnes v Bruseli dosiahli dohodu o všeobecnom prístupe k návrhu Európskej komisie (EK), ktorým sa zavádza celoeurópsky príkaz na zablokovanie účtov s cieľom zjednodušiť vymáhanie cezhraničných pohľadávok pre občanov a podniky.

Návrh uľahčuje uplatnenie cezhraničných pohľadávok a veriteľom poskytuje väčšiu istotu, pokiaľ ide o vymoženie ich pohľadávok. Zvyšuje sa tak dôvera pri obchodovaní na jednotnom trhu EÚ.

„Dnešný prelom v rokovaniach o európskom príkaze na zablokovanie účtov znamená výhru pre malé podniky v Európe, ktoré sú chrbtovou kosťou našich hospodárstiev. V ekonomicky turbulentných časoch potrebujú spoločnosti rýchle riešenia na vymoženie nesplatených pohľadávok. Potrebujú účinné celoeurópske riešenie na zabránenie presunu peňazí do času, kým súd nerozhodne o ich použití na vyrovnanie pohľadávok,“ uviedla po dohode v Rade ministrov eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Komisárka dodala, že Európsky parlament a Rada, ktoré budú ďalej o tomto návrhu rozhodovať, dotiahnu do úspešného konca doterajšie úsilie a zaistia, aby sa tento návrh stal súčasťou európskeho právneho poriadku.

EK upozornila, že v dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spoločnosti ročne približne o 2,6 % svojho obratu, čo predstavuje asi 600 miliónov eur. Väčšina týchto spoločností sú malé a stredné podniky. Stáva sa tak najmä preto, lebo podniky odrádzajú drahé a komplikované súdne spory v zahraničí.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl