Facebook poskytol EK zavádzajúce informácie, dostane pokutu

Zdroj: Twitter

V roku 2014, kedy spoločnosť Facebook oznámila akvizíciu spoločnosti WhatsApp, informovala Európsku komisiu o tom, že nebude schopná vytvoriť spoľahlivé automatické prispôsobenie účtov používateľov Facebooku a účtov používateľov služby WhatsApp.

V auguste 2016 však WhatsApp oznámil aktualizáciu svojich zmluvných podmienok a pravidiel ochrany osobných údajov, vrátane možnosti prepojenia telefónnych čísel používateľov služby WhatsApp s používateľmi služieb Facebooku.

EK zistila, že technická možnosť automatického priraďovania totožnosti používateľov oboch služieb existovala už roku 2014. Zamestnanci spoločnosti Facebook o nej údajne vedeli, a tak pri oznamovaní vedome zavádzali.

Odstrašujúci príklad

Ešte koncom minulého roka vyjadrila Komisia podozrenia z toho, že spoločnosť Facebook úmyselne alebo z nedbanlivosti predložila nesprávne, respektíve zavádzajúce informácie.

Nakoľko sa podozrenia potvrdili, Komisia získala možnosť uložiť Facebooku pokutu až do výšky 1 percenta ročného obratu spoločnosti.

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová označila pokutu 110 miliónov eur za primeranú a zároveň odstrašujúcu.

„Dnešné rozhodnutie vysiela spoločnostiam jasný signál, že musia dodržiavať všetky aspekty pravidiel EÚ o fúziách, vrátane povinnosti poskytovať správne informácie,“ uviedla komisárka.

Uzavretá záležitosť

„Oznámenie pre nás túto záležitosť uzatvára,“ bez ďalšieho spresnenia komentovala pozhodnutie EK pre agentúru Reuters spoločnosť Facebook.

Pokuta nemení nič na rozhodnutí Komisie z októbra 2014, ktorým sa fúzia spoločností odobrila.

Zároveň nesúvisí ani s prebiehajúcimi vnútroštátnymi antitrustovými procesmi, ani s vyšetrovaniami, súvisiacimi s otázkami ochrany súkromia, ochrany údajov a ochrany spotrebiteľa, ktoré vznikli po aktualizácii podmienok služby WhatsApp v auguste 2016.

Nariadenie EÚ o fúziách zaväzuje spoločnosti v rámci skúmania ich zlučovania poskytovať správne informácie, ktoré nie sú zavádzajúce. Táto povinnosť platí bez ohľadu na to, či informácie majú vplyv na konečný výsledok hodnotenia zlučovania.