Bankový účet nie je samozrejmosťou pre milióny Európanov

Bratislava 22. septembra (TASR) – Milióny Európanov nevyužívajú finančné služby alebo im nie sú tieto služby dostupné, napriek tomu, že mnohí z nich pracujú a chcú byť súčasťou ekonomiky. Tejto skupine hrozí, že bude kvôli digitálnemu vylúčeniu ďalej odsúvaní na okraj záujmu. Vyplýva to zo štúdie Road to Inclusion (Cesta k začleneniu) spoločnosti MasterCard.

Podľa štúdie majú ľudia nevyužívajúci finančné služby v priemere 40 rokov a mierne nadpolovičná väčšina (55 %) sú ženy. Až 40 % z nich nedostalo v posledných troch mesiacoch žiadnu formu platby, stáleho platu alebo sociálnych dávok, pričom väčšina (81 %) žije celý život vo svojej rodnej krajine.

Druhá skupina, ľudia s nedostatočnou dostupnosťou finančných služieb, zahŕňa rovnako osoby, ktoré majú v priemere 40 rokov a 55 % z nich sú ženy. V rámci tejto kategórie dostalo v priebehu posledných troch mesiacov istú formu sociálneho zabezpečenia 36 % ľudí, zatiaľ čo tretina (33 %) dostala nejaký plat. Vo svojej rodnej krajine žilo celý doterajší život 83 % z nich.

Obe skupiny uvádzajú ako najčastejší dôvod, prečo nemajú založený bankový účet, nedostatok peňazí. Ďalšími príčinami sú, že ho nechcú alebo nepotrebujú, nemajú bankový účet povolený, alebo majú k bankám nízku dôveru. Veľká väčšina z nich používa na platbu nájmu a poplatkov hotovosť a schováva svoje peniaze na najrôznejších miestach vo svojich domovoch.

Odborníci vidia riešenie finančného začlenenia týchto ľudí napríklad v predplatených kartách, ktoré sú vopred nabité určitou finančnou sumou. Pri testovaní, či by takéto karty boli pre osoby bez bankového účtu zaujímavé prieskum ukázal, že 54 % z nich by sa o ne zaujímalo a 39 % si myslí, že môžu byť z hľadiska ich finančných potrieb relevantné.

"Len v západnej Európe je 93 miliónov ľudí bez bankového účtu. Predplatené karty by naozaj mohli byť pre mnohých mostom, vďaka ktorému by sa títo ľudia cítili finančne začlenení, mali by svoje peniaze bezpečne uložené a naučili by sa viac o správe svojho rozpočtu," zhodnotila Jennifer Rademaker zo spoločnosti MasterCard Europe.

pak vjo