Daňové úniky na Slovensku prispeli k poklesu príjmov Európskej únie

Bratislava 5. novembra (TASR) – K miliardovým stratám Európskej únie (EÚ) v dôsledku výpadku príjmov z dane pridanej hodnoty (DPH) prispelo aj Slovensko. Poukazuje na to vo svojej najnovšej štúdii spoločnosť Ernst & Young (EY). Podľa septembrovej štúdie o výpadku príjmov z DPH financovanej Európskou komisiou sa totiž Slovenská republika umiestnila na chvoste rebríčka krajín Európskej únie v dôsledku nesplnenia daňovej povinnosti, alebo nedostatočného výberu DPH za obdobie rokov 2000 až 2011. Slovensko tak bolo zaradené do poslednej pätiny štátov v rámci celej únie.

Daňové úniky na Slovensku dosiahli počas roka 2011 výšku 2,773 miliardy eur, v pomere k hrubému domácemu produktu dosiahli daňové úniky 4 %. V priemere za roky 2000 až 2011 pritom výška daňových únikov na Slovensku predstavovala 29 % odhadovaného celkového výberu alebo až 2,9 % hrubého domáceho produktu. "Komisia zvyšuje tlak na členské štáty a upozorňuje ich na potrebu zamerať sa na reformy bojujúce proti daňovým únikom v Európskej únii. Dá sa predpokladať pokračovanie tohto tlaku zo strany únie a nepôjde len o boj proti daňových podvodom," hovorí partner daňového oddelenia spoločnosti EY Marián Bíž. Podľa jeho slov však treba brať do úvahy, že porušovanie predpisov v oblasti DPH nie je jediným faktorom prispievajúcim k výpadku na strane príjmov. "Je to okrem iného rovnako aj výsledok stúpajúceho počtu konajúcich sa konkurzných konaní, platobnej neschopnosti a oneskorených platieb," hovorí Bíž.

Podľa EY v súčasnosti hľadajú spoločnosti čoraz častejšie možnosti ohýbania daňového systému, aby si znížili svoje daňové povinnosti v ekonomikách s vyšším daňovým zaťažením, s legislatívne slabšou mierou daňového vynútenia a v období recesie. "Ani Slovensko nie je výnimkou a štúdia Európskej komisie to len potvrdila. Firmy sú skôr ochotné si plniť svoje daňové povinnosti ako hľadať spôsoby ako sa legálne vyhnúť daňovej povinnosti, ak sa im darí, pôsobia v podnikateľskom prostredí so znižujúcou sa mierou byrokracie, jednoduchým systémom daní, ktorému podnikatelia rozumejú a s vyššou vymožiteľnosťou práva," tvrdí Bíž.

Podľa neho by k zníženiu daňových únikov prispelo napríklad zjednodušenie elektronickej komunikácie firiem so štátom. "Ďalšie odbúravanie zbytočnej byrokracie by mohlo mať ešte významnejší vplyv ako prísnejší postih neplatičov, ktorým napríklad začal v legislatívnej rovine ešte v minulom roku premiér Fico svoj boj s daňovými únikmi," dodal Bíž.

Súčasná vláda je však presvedčená, že prijaté opatrenia pomohli výrazne znížiť daňové úniky na Slovensku. Najvýraznejšie sa zlepšil práve výber DPH. Už v januári 2014 pritom začnú platiť ďalšie opatrenia, ktorými chce vláda naďalej bojovať proti daňovým únikom. Okrem fungovania bločkovej lotérie sa zavádza aj elektronický výkaz DPH.

mst jk