FINANCIE: ECB nepočíta s odchodom Grécka z eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) nepracuje s možnosťou vystúpenia Grécka z menovej únie, uviedol člen Výkonnej rady banky Benoît Couré. Kontroverzný program kvantitatívneho uvoľňovania ECB zvýšil dôveru trhu, že banka berie vážne svoj mandát týkajúci sa stability cien. Navyše, program znížil úrokové sadzby pre štáty aj firmy, dodal Couré. Informovala o tom ECB.

ECB nepočíta s odchodom Atén z eurozóny a nepracuje na takomto scenári, uviedol Couré v rozhovore publikovanom na internetovej stránke banky. „Všetky aktuálne snahy smerujú v tejto chvíli k zmene vzťahu s Gréckom vzhľadom na priority novej vlády, ale v rámci zotrvania v eurozóne, čo implikuje práva rovnako ako povinnosti rešpektovať spoločné pravidlá.“

Couré upozornil, že podpora investícií nie je úlohou ECB. Ak by to spravila, prekročila by hranicu medzi menovou a hospodárskou politikou. Všetky súčasné snahy sú však súčasťou spôsobu, ako oživiť investície.

„Na rozdiel od tradičných politík centrálnych bánk, ktoré sú vhodne prispôsobené pre krátkodobé ciele, kvantitatívne uvoľňovanie je rozšírenie intervenčného horizontu menovej politiky. Napríklad priemerná splatnosť cenných papierov nakúpených v rámci kvantitatívneho uvoľňovania je 9 rokov. Takže menová politika má väčší vplyv než predtým na finančné podmienky dlhodobých investícií.“ To znamená, že ECB „vytvára priaznivé podmienky pre dlhodobé investície a je úlohou vlád a európskych inštitúcií, aby využili tieto výhodné podmienky“.

Najdôležitejším cieľom programu kvantitatívneho uvoľňovania je podľa Courého to, aby trh veril, že ECB berie vážne svoj cieľ udržať tempo rastu spotrebiteľských cien tesne pod dvoma percentami. „Než sme prijali toto opatrenie, existovali pochybnosti o ochote ECB rešpektovať svoj mandát. Bolo to však skutočne jediné opatrenie, ktoré sme mohli prijať v danej situácii. Minuli sa nám konvenčné nástroje, pretože priestor na zníženie kľúčových sadzieb sme už vyčerpali.“

Kvantitatívne uvoľňovanie tiež znižuje úrokové sadzby, čo je dôležité pre firmy aj domácnosti. Stratégie, ktorých cieľom je „boj proti fragmentácii eurozóny“, začínajú podľa Courého prinášať ovocie. Klesajú náklady štátov na obsluhu dlhu a tiež sa znižujú úroky pre firemné úvery. To je dôležité pre oživenie investícií.

Program kvantitatívneho uvoľňovania okrem toho podporuje, aby investori, ktorí predávajú ECB cenné papiere, opäť investovali svoje peniaze namiesto toho, aby ich uložili v ECB, keďže úroková sadzba na vklady je v negatívnom teritóriu (-0,20 %). Ďalším účinkom programu je oslabenie eura, ktoré nie je jeho cieľom, ale odráža očakávania trhu týkajúce sa rozdielneho smerovania menových politík v USA a eurozóne.

12 lom gl