FINANCIE: EK sa chystá pochváliť Maďarsko a Lotyšsko za úsporné opatrenia

Brusel 26. januára (TASR) – Európska komisia (EK) sa chystá pochváliť Maďarsko a Poľsko za ich programy úsporných opatrení, ktoré majú za cieľ znížiť rozpočtové deficity a prekonať finančné problémy. Vyplýva to zo správy EK, ktorú sa podarilo získať agentúre Reuters ešte pred jej zverejnením.

V dokumente EK konštatuje, že Maďarsko prijalo dostatočné opatrenia, aby zredukovalo rozpočtový schodok v dohodnutom termíne, teda do roku 2011, pod povolenú hranicu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda v Budapešti splnila aj vlaňajší cieľ a znížila deficit verejných financií na 3,9 % HDP.

Aj Lotyšsko urobilo dosť pre to, aby do roku 2012 stlačilo schodok v rozpočte z minuloročných 10 % pod určený limit 3 % HDP.

"Zdá sa, že Lotyšsko prijalo potrebné opatrenia a dosiahlo primeraný pokrok pri znižovaní deficitu pod povolenú hranicu v stanovenom termíne," konštatuje správa.

Pozitívne hodnotenie komisie znamená, že Európska únia nezačne proti týmto krajinám disciplinárne konanie pre nadmerný rozpočtový schodok.

EK bude tiež hodnotiť úsporné opatrenia Litvy a Malty. Maďarsko a Lotyšsko však patria medzi tie krajiny EÚ, ktoré globálna finančná kríza zvlášť tvrdo zasiahla a museli požiadať medzinárodné inštitúcie o úver, aby zabránili kolapsu svojich ekonomík. Komisia im preto na záver hodnotenia odkazuje, aby nezaspali na vavrínoch a neuspokojili sa s tým čo dosiahli, ale pokračovali v programe úsporných opatrení.

Maďarsku tiež hrozí riziko, že príjmy z daní, zvlášť firemných, môžu byť nižšie, ako sa očakáva a výdavky vyššie. "Nie je preto vylúčené, že kabinet bude musieť prijať ďalšie tvrdé rozhodnutia, aby dosiahol cieľ a znížil rozpočtový schodok," dodáva EK.

Čo sa týka Lotyšska, komisia odhaduje, že je schopné zredukovať v tomto roku deficit tak, aby neprekročil 8,5 % HDP.

Informovala o tom agentúra Reuters.

1 bal zll