EK vyšetruje Taliansko pre daňové úľavy v prospech katolíckej cirkvi

Rím 12. októbra (TASR) – Európska komisia začala vyšetrovať Taliansko za daňové úľavy v prospech katolíckej cirkvi, čo podľa nej zvýhodňuje cirkev pred konkurenciou. Ide najmä o oslobodenie určitých nehnuteľností cirkvi ako napríklad nemocnice od dane z nehnuteľnosti, ktoré zaviedol premiér Silvio Berlusconi v roku 2005. Konkurencia však v roku 2006 podala sťažnosť s tým, že cirkev je nespravodlivo zvýhodňovaná. EÚ pritom nešpecifikovala, či sa daňové úľavy týkali talianskej katolíckej cirkvi alebo Vatikánu, ktorý má v Ríme rozsiahle majetky.

Aj keď komisia zdôraznila, že vyšetrovanie automaticky neznamená potvrdenie pochybenia zo strany Talianska, je presvedčená, že úľavy porušujú pravidlá EÚ o štátnej pomoci a mohli by narúšať konkurenčné prostredie.

Talianska vláda má teraz mesiac na vysvetlenie, než EK oficiálne rozhodne. Ak komisia rozhodne v neprospech Talianska, Brusel bude môcť krajine nariadiť, aby požiadala cirkev o vrátenie takto získaných peňazí.

Informovala o tom agentúra AP.

2 dan zll