Estónsko počíta dni do hodnotiacej správy EK o pripravenosti na euro

Tallinn 12. apríla (TASR) – Estónski predstavitelia začali dnes počítať dni, ktoré ich delia od dlho očakávaného verdiktu Európskej komisie (EK). Tá totiž o mesiac rozhodne, či môže pobaltská krajina zaviesť od 1. januára 2011 spoločnú európsku menu.

Estónsko dúfa, že sa stane 17. členom eurozóny, ale politické otrasy, ktoré spôsobilo priznanie Grécka, že pred vstupom do menovej únie sfalšovalo údaje o výške rozpočtového schodku, priviedli niektoré štáty eurozóny na myšlienku, či je rozumné prijímať v súčasnej zložitej situácii nových členov.

Podľa estónskeho ministerstva financií čísla naznačujú, že Tallinn splnil všetky kritériá hlboko pod limitom. Kandidát na vstup do eurozóny musí totiž udržať vládny dlh, rozpočtový deficit a infláciu pod povolenou hranicou. Estónsko malo vlani napríklad jeden z najnižších deficitov v rámci celej Európskej únie. Jeho rozpočtový schodok dosiahol len 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), bol teda výrazne nižší ako je 3-% limit. Infláciu, ktorá po vstupe Estónska do EÚ v roku 2004 výrazne vzrástla, minulý rok vystriedala v dôsledku hospodárskej krízy deflácia. Vládny dlh krajiny sa pohybuje okolo úrovne 11 % HDP, pričom hranica je 60 % HDP.

O mesiac, 12. mája, teda EK zverejní hodnotiacu správu o pripravenosti Estónska na zavedenie eura. Ale hoci Tallinn splnil všetky technické podmienky, niektorí politici z eurozóny chcú, aby sa jej ďalšie rozširovanie načas zastavilo. Aspoň dovtedy, kým sa nepodarí zvládnuť grécku finančnú krízu.

A aj keď EK zverejní svoje hodnotenie a odporučí alebo neodporučí členom eurozóny, aby prijali Estónsko medzi seba, jeho vstup do menovej únie musia ešte prerokovať a schváliť ministri financií eurozóny.

Informovala o tom agentúra DPA.

3 bal pop