EÚ dala siedmim krajinám viac času na konsolidáciu rozpočtov

Luxemburg 21. júna (TASR) – Z dôvodu hospodárskej krízy budú krajiny, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa schodku verejných financií, ako napríklad Španielsko alebo Francúzsko, ušetrené od hroziacich finančných pokút, informovala agentúra DPA.

Ministri financií Európskej únie (EÚ) sa na dnešnom rokovaní Ecofinu v Luxemburgu dohodli, že dajú siedmim krajinám, proti ktorým prebieha konanie z dôvodu nadmerného deficitu, viac času na konsolidáciu rozpočtu. Francúzsko, Slovinsko, Španielsko a Poľsko, ktoré nie je členom eurozóny, dostanú dva roky navyše, aby stlačili svoj rozpočtový schodok na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je maximum povolené takzvanou Maastrichtskou zmluvou. Holandsko, Portugalsko a Belgicko dostanú jeden rok navyše.

Nové sprísnené pravidlá stability umožňujú oveľa rýchlejšie než kedysi uložiť vysoké pokuty krajinám eurozóny s nadmerným deficitom. V praxi sa to však doteraz nestalo.

EÚ tiež uzavrela konanie pre nadmerný deficit proti Taliansku a ďalším krajinám, ktoré nie sú členmi členovej únie – Lotyšsku, Litve, Maďarsku a Rumunsku. V súčasnosti takéto konanie prebieha proti 16 z 27 krajín únie. Lotyšsko sa má 1. januára 2014 stať 18. členským štátom eurozóny.

3 lom gl