EÚ pripravuje opatrenia na zlepšenie správy podnikových dôchodkov

Viedeň 27. januára (TASR) – Európska únia pripravuje prísnejšie pravidlá v starostlivosti o podnikové dôchodky. APA s odvolaním na dnešné vydanie hospodárskeho denníka WirtschaftsBlatt informuje, že penzijné pokladnice a dôchodkové fondy, ktoré spravujú spolu okolo 2,5 bilióna eur, musia zlepšiť svoj manažment rizík a mesačne by mali informovať o stave dôchodkového fondu, respektíve výške dôchodkov. Mala by sa tak vytvoriť možnosť, aby sa dali porovnávať výkony poskytovateľov tejto služby.

Zatiaľ sa neplánujú prísnejšie predpisy na výšku kapitálového vybavenia správcov dôchodkových podnikových fondov. Denník sa odvoláva na návrh smernice pre činnosť dohľadu v oblasti podnikových penzijných zariadení.

Manažéri dôchodkových poisťovní musia byť dostatočne kvalifikovaní, skúsení a zodpovední, uvádza sa v návrhu smernice. Systém odmeňovania ich nesmie nabádať na veľké riskantné operácie. Hodnotenie rizík a audit výsledkov musia vykonávať dve rozdielne osoby. Okrem toho nezávislý expert, aktuár, má vypracúvať poisťovacie matematické modely a preverovať ich účinnosť.

Technické štandardy na efektívne vyhodnocovanie rizík vypracuje do konca roka 2016 európsky dohľad nad poisťovňami EIOPA.

Komisár EÚ pre vnútorný trh a služby Michel Barnier predloží zákon o podnikových dôchodkoch na posúdenie začiatkom marca. Nové pravidlá začnú platiť v januári 2017.

Podľa WirtschaftsBlattu je v britských podnikových dôchodkových pokladniciach a v dôchodkových fondoch sústredných 1,3 bilióna eur, v Holandsku 774 miliárd a v Nemecku 139 miliárd eur.

5 jns zll