EÚ vyhlásila boj daňovým podvodom a únikom

Brusel 27. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predložila niekoľko návrhov na zlepšenie boja proti daňovým podvodom a únikom v EÚ. Eurokomisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol, že nastal čas skoncovať s daňovými podvodmi.

K navrhovaným opatreniam patria napríklad minimálne sankcie za daňové trestné činy, cezhraničné daňové identifikačné číslo, charta EÚ pre daňovníkov alebo prísnejšie spoločné opatrenia proti daňovým rajom.

„Daňoví podvodníci kradnú z vreciek obyčajných občanov a oberajú členské štáty o veľmi potrebné príjmy. Ak chceme mať spravodlivé a efektívne daňové systémy, musíme s týmito podvodmi skoncovať. Politická vôľa na posilnenie tohto boja existuje, teraz je však potrebné premietnuť ju do konkrétnych opatrení," uviedol Šemeta.

Podľa jeho slov má EÚ ako spolok 27 štátov mocnú výhodu – silu v číslach. Ak budú všetky štáty konať ako jeden tím so spoločnou stratégiou, je možné nad podvodníkmi zvíťaziť a požadovať od nich vrátenie obrovských súm peňazí.

Veľkosť tieňovej ekonomiky v členských štátoch dosahuje podľa odhadov v priemere takmer jednu pätinu hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje spolu takmer 2 bilióny eur. Vzhľadom na globalizáciu ekonomiky a technologický pokrok je jasné, že izolované snahy jednotlivých štátov o riešenie tohto problému neprinesú ovocie. V oznámení EK sa preto stanovuje trojúrovňový prístup zameraný na boj proti únikom a podvodom – vnútroštátna úroveň, úroveň EÚ a medzinárodná úroveň.

EK v správe upozorňuje, že opatrenia na riešenie otázky daňových únikov na európskej úrovni sa osvedčili ako účinný nástroj. Vďaka smernici EÚ o úsporách si členské štáty vymieňajú informácie o daňovníkoch – nerezidentoch až do výšky 20 miliárd eur. Momentálne treba takúto spoluprácu prehĺbiť a posilniť spoločné nástroje. K novým myšlienkam patrí možnosť zavedenia európskeho cezhraničného daňového identifikačného čísla, mechanizmu rýchlej reakcie pre podvody zahŕňajúce DPH a minimálnych pravidiel a sankcií EÚ za podvody a úniky.

Komisia pred koncom roka 2012 stanoví prístup založený na odmenách a trestoch k riešeniu otázky daňových rajov, ako aj opatrenia na riešenie problému agresívneho daňového plánovania.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl