Európska komisia navrhuje posilniť 8000 európskych bánk

Brusel 20. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predložila návrhy na zmenu správania 8000 bánk, ktoré pôsobia v Európe. Opatrenie prichádza deň pred mimoriadnym summitom lídrov eurozóny, ktorí budú hľadať východiská zo súčasnej finančnej krízy, a necelý týždeň po vykonaní záťažových testov veľkých európskych bánk.

V dnešnom stanovisku EK sa uvádza, že banky v Európe sa nachádzajú v centre finančnej krízy, ktorej svetové hospodárstvo čelí už od roku 2008. EÚ sa z tejto krízy poučila a nechce, aby sa chyby minulosti opakovali. Hlavným cieľom návrhu komisie je posilniť odolnosť bankového sektora EÚ a zaistiť, aby banky aj naďalej financovali hospodársku činnosť a rast.

"Finančná kríza tvrdo zasiahla európske rodiny a podniky. Nemôžeme dovoliť, aby opäť došlo k takejto kríze, a nemôžeme dovoliť, aby konanie niekoľkých subjektov finančného sveta ohrozilo náš blahobyt. Preto sme dnes predložili návrhy na posilnenie viac ako osemtisíc bánk, ktoré v Európe pôsobia. Bankový sektor bude musieť pri každom riskovaní držať viac kapitálu, pričom tento kapitál bude musieť byť kvalitnejší. Predstavuje to nesmierne dôležitý krok k tomu, aby sme si vzali ponaučenie z krízy a aby sme k riziku začali pristupovať novým spôsobom," vysvetlil dnes návrhy komisie Michel Barnier, komisár EÚ pre vnútorný trh.

Podľa Barniera je dobré, že Európa naďalej preberá vedúcu úlohu a že na celosvetovej úrovni predstavuje prvú jurisdikciu, ktorá transponuje záväzky skupiny G20. Ale ako uviedol, až keď sa prijmú všetky pravidlá G20, bude môcť EÚ povedať, že sa v plnej miere poučila z krízy.

Návrhy EK majú tri konkrétne ciele. V prvom rade sa bude od bánk požadovať, aby držali viac kapitálu a aby bol tento kapitál kvalitnejší, čo znamená, že banky samotné dokážu odolávať budúcim možným otrasom. Komisia svojím návrhom transponuje v Európe medzinárodné normy pre bankový kapitál dohodnuté na úrovni G20 (známe ako dohoda Bazilej III). Európa bude v tejto oblasti zohrávať vedúcu úlohu a bude tieto pravidlá uplatňovať na viac ako 8000 bankách, čo zodpovedá 53 % svetových aktív.

V druhom rade chce EK stanoviť nový rámec pre riadenie, pričom orgánom dohľadu udelí nové právomoci na prísnejšie monitorovanie bánk a na prijímanie opatrení v podobe možných sankcií v prípade odhalenia rizík, napríklad zníženie úverov, ak sa zdá, že vzniká "bublina".

Do tretice komisia spojením všetkých právnych predpisov platných v tejto oblasti navrhuje vytvoriť jednotný súbor pravidiel pre regulovanie bankového sektora. Zlepší sa tým najmä transparentnosť a presadzovanie predpisov.