FINANCIE: Európska komisia považuje audit MF SR za dôveryhodný

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR ako orgán auditu splnilo všetky úlohy, ktoré mu vyplývali z akčného plánu. Informoval o tom dnes tlačový odbor MF SR.

„Z rokovaní a súvisiacich predbežných záverov vyplýva, že vykonané nápravné opatrenia, ktoré ministerstvo prijalo, sú dostatočné, pričom komisia akceptovala výsledky a prístup orgánu auditu pri plnení akčného plánu,“ priblížil tlačový odbor rezortu financií s tým, že na základe prezentovaných výsledkov a vlastných overení komisia odblokuje štyri z deviatich zablokovaných operačných programov.

MF zároveň informovalo, že o odblokovaní zvyšnej časti operačných programov by sa malo rozhodnúť podľa záverov ďalších overení a na základe komunikácie jednotlivých kompetentných rezortov s EK.

Celkovo orgán auditu prekontroloval 181 žiadostí o platbu v rámci deviatich operačných programov. Medzi najčastejšie nedostatky patrili pochybenia pri uplatnenom postupe pri verejnom obstarávaní, pri výbere projektov, resp. pri kontrole výdavkov. „Na základe týchto zistení podal orgán auditu deväť podnetov na Národnú kriminálnu agentúru, 12 podnetov na Protimonopolný úrad a ďalšie inštitúcie a vyvodilo personálnu zodpovednosť u zamestnancov, u ktorých došlo k pochybeniam,“ informoval tlačový odbor ministerstva s tým, že MF ako orgán auditu po vykonaní auditov žiada od príslušných riadiacich orgánov, aby vykonali nápravu pri tých projektoch, pri ktorých boli zistené pochybenia.

„Je teda na každom z nich, aby vymohol čo najviac z týchto prostriedkov od tých žiadateľov, u ktorých boli zistené nedostatky. Jednotlivé riadiace orgány budú v súlade so zákonom robiť pravidelný odpočet prijatých nápravných aj preventívnych opatrení, ktoré v tomto smere podnikli,“ dodal rezort financií.

mst pop