FINANCIE: Európska komisia predložila balík opatrení pre daňovú transparentnosť

Brusel 18. marca (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predložila balík opatrení v oblasti daňovej transparentnosti ako súčasť programu boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb a proti škodlivej daňovej súťaži v EÚ.

Kľúčovým prvkom balíka je návrh na zavedenie automatickej výmeny informácií o záväzných daňových stanoviskách medzi členskými štátmi.

Podľa EÚ vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb oberá verejné rozpočty krajín EÚ ročne o miliardy eur a znemožňuje spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi daňových poplatníkov a spravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi.

Spoločnosti sa spoliehajú na zložitosť daňových pravidiel a nedostatočnú spoluprácu medzi členskými štátmi zneužívajú na presun svojich ziskov a minimalizáciu zdanenia.

Cieľom balíka daňovej transparentnosti, ktorý dnes EK predložila, je zabezpečiť, aby členské štáty dostávali informácie, vďaka ktorým by mohli chrániť svoje základy dane a účinne konať voči firmám, ktoré sa snažia vyhnúť plateniu spravodlivého podielu dane.

„Každý musí platiť svoj spravodlivý podiel dane. Pre nadnárodné spoločnosti to platí rovnako ako pre všetkých ostatných. Na základe dnešného návrhu by daňové úrady mohli lepšie identifikovať daňové medzery alebo duplicitu dane medzi členskými štátmi,“ zdôraznil v tejto súvislosti podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. Spresnil, že EÚ v nasledujúcich mesiacoch navrhne konkrétne opatrenia zamerané na odstraňovanie takýchto medzier.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v mene EK uviedol, že zhovievavosť voči spoločnostiam, ktoré sa vyhýbajú plateniu svojho spravodlivého podielu dane, a voči režimom, ktoré im to umožňujú, „klesla na nulu“.

„Musíme obnoviť prepojenie medzi miestom, kde podnikom skutočne vznikajú zisky, a miestom, kde sa tieto zisky zdaňujú. Aby sa to dalo dosiahnuť, musia sa členské štáty otvoriť a musia spolupracovať. Práve to je cieľom dnešného balíka opatrení daňovej transparentnosti,“ vysvetlil Moscovici.

Ústredným prvkom tohto balíka je legislatívny návrh na zlepšenie spolupráce členských štátov v oblasti ich cezhraničných záväzných daňových stanovísk. V súčasnosti si členské štáty vymieňajú málo informácií o svojich záväzných daňových stanoviskách. O tom, či by záväzné daňové stanovisko mohlo byť relevantné pre inú krajinu EÚ, rozhoduje členský štát. V dôsledku toho členské štáty často nevedia o cezhraničných záväzných daňových stanoviskách vydaných v iných štátoch EÚ, ktoré môžu mať vplyv na ich vlastné základy dane.

Mnohé spoločnosti zneužívajú slabú transparentnosť v oblasti záväzných daňových stanovísk a umelo znižujú svoje daňové odvody.

Na nápravu tejto situácie EK navrhuje, aby sa tento priestor na voľné rozhodovanie a výklad odstránil. Členské štáty odteraz budú povinné automaticky si vymieňať informácie o svojich záväzných daňových stanoviskách. Komisia chce stanoviť prísny harmonogram: vnútroštátne daňové úrady budú musieť každé tri mesiace poslať krátku správu všetkým ostatným členským štátom o všetkých cezhraničných záväzných daňových stanoviskách, ktoré vydali. Členské štáty potom budú mať možnosť požiadať o podrobnejšie informácie o konkrétnom záväznom daňovom stanovisku.

Vďaka automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách členské štáty budú môcť odhaľovať nekalé daňové praktiky spoločností a prijímať voči nim potrebné opatrenia.

Dnešný balík opatrení obsahuje aj oznámenie, v ktorom je predstavených niekoľko ďalších iniciatív pre napredovanie v plnení programu v oblasti daňovej transparentnosti v EÚ. Týmito opatreniami sú posúdenie prípadných nových požiadaviek transparentnosti pre nadnárodné spoločnosti, revízia kódexu správania pri zdaňovaní podnikov, vyčíslenie rozsahu daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam a tiež zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor.

Oba legislatívne návrhy tohto balíka EK predloží Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll