Finančné trhy sa chcú pripraviť na možné vylúčenie člena z eurozóny

Brusel 29. júla (TASR) – Finančný sektor sa začal pripravovať na možné vylúčenie niektorej krajiny z eurozóny a dopad tohto kroku na trhy s derivátmi a dlhopismi. Uviedli to dnes renomované britské noviny Financial Times.

Podľa nemenovaných zdrojov na medzinárodnú asociáciu, ktorá zastupuje tzv. swapové a derivátové trhy (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) sa údajne obrátilo viacero jej členov so žiadosťou o vyhodnotenie následkov takéhoto kroku. Kontaktovala preto niektorých z nich a navrhla vytvorenie skupiny, ktorá by posúdila, čo by bolo potrebné podniknúť v prípade, že niektorý štát odíde z eurozóny.

Aj keď je pravdepodobnosť, že k tomu dôjde veľmi malá, grécka dlhová kríza a jej dopad na euro prinútila banky a ďalšie finančné spoločnosti, aby sa začali zamýšľať nad tým, aké následky by pre ne mohlo mať vylúčenie niektorého člena eurozóny.

Formovanie skupiny je len v počiatočnom štádiu a zatiaľ nie je ani jasné, kto v nej bude. Jeden zo zdrojov prezradil, že pre citlivosť tejto otázky bude mať skupina len málo členov, pravdepodobne 12 a pôjde najmä o banky, ale budú v nej zastúpení aj investori.

Hovorca ISDA potvrdil, že organizácia sa rozhodla vytvoriť skupinu, ktorá by preskúmala rôzne scenáre vylúčenia niektorého člena z eurozóny, čo podľa neho neznamená, že k tomu môže dôjsť. Úlohou skupiny je zvážiť, aké právne a iné problémy by to prinieslo finančným trhom a aké opatrenia bude potrebné prijať.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová začiatkom roka naznačila, že krajiny, ktoré nie sú ochotné uskutočniť potrebné reformy, by mohli byť vylúčené z eurozóny. Prezident Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet ale túto myšlienku zavrhol.

12 bal pop