Firmy môžu mať po splnení kritérií colné výhody, mnohé ich nevyužívajú

Bratislava 12. februára (TASR) – V Európskej únii (EÚ) pôsobí množstvo firiem, ktoré si môžu samy preclievať tovar. Túto výsadu majú vďaka tomu, že splnili kritériá zamerané na bezpečnosť a colné predpisy. Mnohé z úkonov, ktoré by inak museli absolvovať na colnom úrade, si tak vedia zastrešiť samy. Na Slovensku má tieto bezpečnostné preverenia 54 podnikov.

"Držitelia certifikátov môžu pri kontakte s colníkmi v celej únii využívať určité výhody. Spočívajú najmä v menšom počte kontrol, v lepších vzťahoch s colnými správami, v ich väčšej konkurencieschopnosti a prestíži," vysvetľuje hovorkyňa Finančného riaditeľstva (FR) SR Patrícia Macíková.

Colné orgány členských krajín únie vydávajú certifikáty už šesť rokov, od roku 2008. Pri ich udeľovaní sa preverujú okrem iného aj bezpečnostné kritériá, napríklad fyzická bezpečnosť a ochrana objektov, tovaru, dopravných prostriedkov, personálu. Firma sa vďaka ich splneniu môže zaradiť do zoznamu tzv. schválených hospodárskych subjektov (Authorised Economic Operator – AEO).

Podobné certifikáty vydávajú aj iné štáty, napríklad v USA certifikát C—TPAT. EÚ s niektorými uzavrela dohodu o vzájomnom uznávaní certifikátov, ktorá zaručí hospodárskym subjektom recipročné využívanie výhod. S viacerými štátmi únia v tejto veci ešte rokuje. Doteraz podpísala dohodu o vzájomnom uznávaní certifikátov s Japonskom a USA.

"Dôležité je, aby firma, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe tovaru do EÚ – aj keď nemusí byť schváleným hospodárskym subjektom – vedela, že jej obchodný partner z Európskej únie, USA alebo Japonska je držiteľom certifikátu uznávaného v EÚ," upozorňuje Macíková. Výhody totiž majú tak držitelia certifikátov, ako aj ich obchodní partneri, pripomína.

Výskumy Európskej komisie pritom zistili, že firmy si tieto označenia často neuvádzajú pri vybavovaní dovozu tovaru do EÚ. Pripravujú sa tak o možnosť využitia výhod vyplývajúcich z dohôd o vzájomnom uznávaní certifikátov. Bližšie informácie poskytuje finančná správa na svojej internetovej stránke www.financnasprava.sk.

kok vjo