FINANCIE: J. Lewandowski predstavil v Bruseli návrh rozpočtu EÚ na rok 2015

Brusel 11. júna (TASR) – Ide o snahu prekonať krízu s obmedzenejšími zdrojmi. Tak opísal európsky komisár pre rozpočet Janusz Lewandowski návrh rozpočtu EÚ na rok 2015, ktorý dnes v mene Európskej komisie (EK) predstavil v Bruseli.

Komisia v návrhu rozpočtu na budúci rok predpokladá záväzky vo výške 145,6 miliardy eur (navýšenie o 2,1 %) a platby vo výške 142,1 miliardy eur (navýšenie o 1,4 %). Navrhované zvýšenie záväzkov a platieb je prakticky absorbované odhadovanou mierou inflácie na rok 2015.

Väčšina záväzkov je určená na budúce projekty, ktoré by mali hospodársky posilniť Európu, zatiaľ čo 40 % platieb naďalej pokrýva projekty financované EÚ z finančného obdobia 2007 – 2013.

Komisia takisto navrhuje ďalšie zníženie počtu zamestnancov inštitúcií EÚ o jedno percento. Ide o tretie takéto zníženie za posledné tri roky.

„Rozpočet EÚ spája malú časť zdrojov 28 krajín v čo najväčší prospech pre vyše 500 miliónov Európanov,“ upozornil Lewandowski. Komisár spresnil, že návrh rozpočtu je stavaný tak, aby pomohol zamedziť duplicite úsilia na vnútroštátnej úrovni a posilňuje každý členský štát, keďže spojené úsilie prináša lepšie výsledky než opatrenia na úrovni jednotlivých členských štátov.

Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavuje 1 % HND všetkých členských štátov a zahŕňa dôležité otázky, ako je kríza na Ukrajine, alebo potreba posilniť energetickú bezpečnosť EÚ prostredníctvom nového využitia svojich obmedzených zdrojov.

Viazané rozpočtové prostriedky sú zamerané na nové programy viacročného finančného rámca (na roky 2014 – 2020) a takmer 60 % z navrhovanej sumy má ísť na programy, ktoré podporujú výskum a inováciu, mladých ľudí a podniky v Európe.

Najväčší podiel platobných rozpočtových prostriedkov je určený pre oblasti, ktoré podporujú európsky hospodársky rast a zamestnanosť (+29,5 % v porovnaní s rokom 2014), ako je výskum (program Horizont 2020), transeurópske siete v oblasti energetiky, doprava, informačné a komunikačné technológie a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Oblasti, ktorých sa tiež týka zvýšenie platieb, sú Fond pre azyl, migráciu a integráciu (nárast o 140 %) a ochrana zdravia a spotrebiteľov v Európe (nárast o 20 %).

Náklady na fungovanie EÚ zostávajú stabilné na úrovni okolo 4,8 % celkového rozpočtu. Ich zvýšenie (+1,6 %) je približne na očakávanej miere inflácie, a preto sa v reálnom vyjadrení nezvyšujú.

Návrh rozpočtu zahŕňa v poradí už tretie zníženie počtu zamestnancov o 1 % za posledné tri roky. Komisia znížila výdavky a požiadavky týkajúce sa zamestnancov iných inštitúcií EÚ, aby ich tak lepšie zosúladila so snahou dosiahnuť cieľ 5-% zníženia počtu zamestnancov počas piatich rokov.

Po predstavení návrhu rozpočtu na rok 2015 musí svoju pozíciu predložiť Rada (členské štáty) a po nej aj Európsky parlament (EP). Potom bude nasledovať 21-dňové zmierovacie obdobie, aby Rada a EP našli kompromisnú dohodu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop