J.Dijsselbloem navrhuje nový spôsob zrýchlenia reforiem v eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) – Šéf ministrov financií eurozóny Jeroen Dijsselbloem navrhuje nový spôsob urýchlenia reforiem v európskej sedemnástke. DPA informuje, že návrh uviedol v interview, ktoré poskytol štyrom európskym denníkom, vrátane nemeckého Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý ho publikoval dnes.

Dijsselbloem, ktorý je súčasne aj holandským ministrom financií, navrhuje, že krajina, ktorá sa dostala do deficitného pokračovania v dôsledku porušenia maastrichtského limitu na výšku schodku verejných financií ročne a bude potrebovať na vyriešenie problému viac času, by ho mala dostať, len ak sa zaviaže, že uskutoční konkrétne zásadné reformy.

Ak krajina v dohodnutom čase reformy neuskutoční, lehota na ich realizáciu by sa už nemala predĺžiť. Dijsselbloem dodal, že jeho návrh znovu vyžaduje zmeniť Pakt stability EÚ, lebo v jeho terajšom znení sa nič nehovorí o potrebnom súhlase Európskej komisie na obsah a rozsah potrebných ozdravných opatrení.

Maastrichtská zmluva stanovuje najviac 3-% limit schodku verejných financií vo vzťahu k hrubému domácemu produktu krajín. EK už dlhší čas trpí prekračovanie limitu bez udeľovania sankcií, ktoré sú v jej právomoci, a odvoláva sa pritom na slabú konjunktúru. Komisia dáva len finančno-politické odporúčania, ale tie sa nespájajú s povinnými reformami.

3 jns jk