Lídri EÚ budú rokovať o vytvorení stáleho krízového mechanizmu

Brusel 15. decembra (TASR) – Lídri Európskej únie (EÚ) sa na tohtotýždňovom summite 16. a 17. decembra v Bruseli majú dohodnúť na vložení dvoch viet do Zmluvy o fungovaní EÚ, čo otvorí cestu k vytvoreniu stáleho Európskeho stabilizačného mechanizmu (European Stability Mechanism, ESM) od roku 2013.

Nový mechanizmus by mal vytvoriť priestor k tomu, aby súkromní investori znášali straty v prípade reštrukturalizácie dlhu nejakého štátu eurozóny, čo zvýši trhový tlak na vlády, aby udržovali svoje verejné financie zdravé a zabránili ďalším dlhovým krízam. ESM tiež bude môcť poskytnúť finančnú pomoc členskej krajine eurozóny, ktorá bude mať problémy s likviditou, ale nie so solventnosťou. Pomoc sa bude realizovať prostredníctvom fondu, ktorý bude mať k dispozícii zrejme viac než dočasný mechanizmus so 750 miliardami eur.

Nemecko a Francúzsko trvajú na tom, že vytvorenie ESM sa musí udiať dodatkom k Lisabonskej zmluve, aby ho nemecké súdy nemohli považovať za protiústavné. Dodatok nerozširuje právomoci delegované na EÚ členskými štátmi, táto zmena preto nebude vyžadovať referendum v Írsku a uspokojí aj Veľkú Britániu. Londýn totiž trval na tom, že súčasťou zmeny nemôže byť postúpenie právomocí na Brusel.

Lídri sa majú tiež dohodnúť na tom, že ESM nahradí Európsky fond finančnej stability (EFSF) a Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), ktoré budú fungovať do júna 2013. Predstavitelia členských krajín budú mať čas na konzultácie o zmenách s Európskym parlamentom (EP), Európskou komisiou (EK) a Európskou centrálnou bankou (ECB) do konca marca 2011. Jednotlivé členské krajiny by ich mali schváliť do konca roka 2012, aby nová legislatíva nadobudla platnosť na začiatku roka 2013.

ESM sa bude aktivovať dohodou členských štátov eurozóny v prípade ohrozenia jej stability ako celku, uvádza sa v stanoviskách pre nadchádzajúci summit. Trvalý mechanizmus bude určený len pre krajiny eurozóny, ale budú sa do neho môcť zapojiť aj ostatné štáty únie podobne ako teraz v prípade Írska, ktorému poskytnú pomoc okrem krajín eurozóny (prostredníctvom EFSF) aj Británia, Švédsko a Dánsko.

Informovala o tom agentúra Reuters.

1 lom vjo