Lídri EÚ vraj na summite schvália vytvorenie ESM

Brusel 12. decembra (TASR) – Lídri Európskej únie (EÚ) sa na nadchádzajúcom summite majú dohodnúť na vložení dvoch viet do Zmluvy o fungovaní EÚ, čo otvorí cestu k vytvoreniu stáleho Európskeho stabilizačného mechanizmu (European Stability Mechanism, ESM) od roku 2013. Vyplýva to z návrhu dohôd, vypracovaného ako prípravu na summit, ktorý sa bude konať 16. a 17. decembra.

ESM by mal otvoriť cestu k tomu, aby súkromní investori znášali straty v prípade reštrukturalizácie dlhu nejakého štátu eurozóny, čo zvýši trhový tlak na vlády, aby udržovali svoje verejné financie zdravé a zabránili ďalším dlhovým krízam. ESM tiež bude môcť poskytnúť finančnú pomoc členskej krajine eurozóny, ktorá bude mať problémy s likviditou, ale nie so solventnosťou. Pomoc sa bude realizovať prostredníctvom fondu, ktorý bude mať k dispozícii zrejme viac než dočasný mechanizmus so 750 miliardami eur.

Nemecko a Francúzsko trvajú na tom, že vytvorenie ESM sa musí udiať dodatkom k Zmluve o fungovaní EÚ, aby ho nemecké súdy nemohli považovať za protiústavné.

V dokumente, ktorý získala agentúra Reuters, sa uvádza, že lídri únie sa dohodnú na tom, že k existujúcemu článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ sa dodajú nasledujúce dve vety:

"Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť stabilizačný mechanizmus, aby zabezpečili stabilitu eurozóny ako celku. Poskytovanie finančnej pomoci prostredníctvom mechanizmu bude viazané na presne vymedzené podmienky."

ESM bude vychádzať z dohody ministrov financií eurozóny z 28. novembra. Celý text dohody je k dispozícii na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecof in/118050.pdf.

V návrhu záverov lídrov, ktoré sú vždy pripravené už pred summitmi a takmer nikdy sa nemenia, sa uvádza, že uvedený dodatok nerozširuje právomoci delegované na EÚ členskými štátmi. To znamená, že táto zmena nebude vyžadovať referendum v Írsku a uspokojí aj Britániu. Londýn totiž trval na tom, že súčasťou zmeny nemôže byť postúpenie právomocí na Brusel.

Lídri sa majú tiež dohodnúť na tom, že ESM nahradí Európsky fond finančnej stability (EFSF) a Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), ktoré budú fungovať do júna 2013. Lídri budú mať čas na konzultácie o zmenách s Európskym parlamentom (EP), Európskou komisiou (EK) a Európskou centrálnou bankou (ECB) do konca marca 2011. Jednotlivé členské krajiny by ich mali schváliť do konca roka 2012, aby nová legislatíva nadobudla platnosť na začiatku roka 2013.

ESM sa bude aktivovať dohodou členských štátov eurozóny v prípade ohrozenia jej stability ako celku, uvádza sa v návrhu. ESM bude len pre krajiny eurozóny, ale budú sa do neho môcť zapojiť aj ostatné krajiny únie podobne ako teraz v prípade Írska, ktorému poskytnú pomoc okrem krajín eurozóny (prostredníctvom EFSF) aj Británia, Švédsko a Dánsko.

Informovala o tom agentúra Reuters.

1 lom gl