Maďarsko potvrdilo, že 9 štátov EÚ žiada zmenu výpočtu deficitu

Budapešť 17. augusta (TASR) – Maďarské ministerstvo hospodárstva dnes potvrdilo informáciu, že deväť prevažne východoeurópskych štátov požiadalo Európsku úniu, aby pri kontrole plnenia rozpočtových kritérií vzala do úvahy aj náklady na dôchodkovú reformu.

Ak by sa totiž pri kontrole dodržiavania Paktu stability a rastu zahrnuli do rozpočtu aj náklady na reformu dôchodkového systému, rozpočtové deficity a zadlženosť týchto štátov by klesli.

"Na podnet Poľska sa 9 členských štátov únie spoločne obrátilo na prezidenta a eurokomisára pre hospodárske a menové záležitosti, aby (pri výpočte rozpočtového deficitu) vzali do úvahy aj náklady na dôchodkovú reformu," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Potvrdili sa tak správy, ktoré priniesli viaceré médiá a podľa ktorých ministri financií Poľska, Švédska, Maďarska, Česka, Rumunska, Slovenska, Bulharska, Litvy a Lotyšsko požiadali o zmenu kalkulácie štátneho dlhu.

Mnohé z krajín strednej a východnej Európa (KSVE), ktoré sa stali členmi EÚ v rokoch 2004 a 2007, začali s reformou dôchodkového systému už v rámci prechodu od komunizmu k trhovej ekonomike. To však niečo stojí. Podľa nich súčasná metodika výpočtu rozpočtového deficitu penalizuje štáty, ktoré sa už pustili do reforiem a sťažuje im plnenie rozpočtových kritérií, čo je jednou z podmienok pre zavedenie eura. Západoeurópske štáty pritom v tomto reformnom úsilí zaostávajú za KSVE.

Maďarsko napríklad začalo s reformou dôchodkového systému v roku 1997, pridalo súkromný, teda druhý dôchodkový pilier k štátnemu systému penzií, ale odvody do tohto piliera chýbajú v štátnom rozpočte a táto "diera" sa z roka na rok prehlbuje.

"Toto opatrenie (reformu) sme prijali, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. Ale dopad reformy na rozpočet sa musí odraziť aj v rozpočtových pravidlách," dodalo maďarské ministerstvo.

Aj Poľsko chce, aby EÚ vylúčila zo štatistík o verejnom dlhu platby ľudí do súkromných dôchodkových fondov. Podľa vlády vo Varšave sú tieto príspevky súkromnými investíciami, a preto by nemali byť zahrnuté do výpočtu štátneho dlhu. Domnieva sa, že súčasné pravidlá trestajú reformné štáty.

Na ilustráciu, ak by EÚ vzala do úvahy náklady na reformu maďarského penzijného systému, rozpočtový schodok tejto krajiny by sa každý rok znížil o 1,7 % hrubého domáceho produktu.

Hovorca komisára pre hospodárske a menové záležitosti Olliho Rehna rakúskym novinám Wirtschaftsblatt potvrdil, že Európska komisia dostala túto žiadosť a vyjadrí sa k nej v priebehu "niekoľkých týždňov".

Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

1 12 bal pop