Mechanizmus likvidácie nezdravých bánk v EÚ sa tvorí ťažko

Berlín/Brusel 7. decembra (TASR) – Dohoda o jednotných pravidlách pre likvidáciu nezdravých bánk v Európe nie je ešte na obzore. DPA informuje, že piatkové (6. 12.) stretnutie predstaviteľov "ťažkých váh" eurozóny (Nemecka, Talianska, Španielska), Európskej komisie (EK) a Európskej centrálnej banky (ECB) neprinieslo prielom.

Stretnutie zvolal úradujúci nemecký spolkový minister financií Wolfgang Schäuble s cieľom pripraviť návrhy riešenia pre ministrov financií EÚ, ktorí sa stretnú v utorok (10. 12.).

EÚ teraz vypracúva jednotné celoeurópske pravidlá pre záchranu a prípadné zatváranie nezdravých úverových ústavov. Pravidlá by mali začať platiť v roku 2015.

Podľa známych návrhov, by sa v dohode malo zakotviť, že za ozdravenie zle hospodáriacich bánk sú v prvom rade zodpovední ich akcionári. O detailoch realizácie zámeru sa ešte stále vedú rozporné diskusie.

Hovorca EK v Bruseli povedal, že cieľ sa nemení, do konca tohto roka by sa členovia dvadsaťosmičky mali dohodnúť na metodike bánk, ktoré by sa mohli stať príťažou pre daňových poplatníkov. Zdôraznil, že "Zánik nezdravých úverových ústavov zostáva hlavnou prioritou Európskej komisie".

Nemecká spolková vláda tento týždeň zopakovala, že je za principiálne riešenie problému. Minister Schäuble hovoril na stretnutí o takom mechanizme na likvidáciu bánk, ktoré by neohrozili národné záujmy a rozpočtovú suverenitu členov spoločenstva. Vyslovil však obavy, že EK disponuje rozsiahlymi právomocami a v konečnej fáze by mohla o bankách v kríze rozhodovať sama. Berlín navrhuje, že rozumným riešením by v takej situácii bolo, keby sa do záverečného rozhodovania zapájali aj národné bankové dohľady.

Zatiaľ je nejasné, odkiaľ sa získajú zdroje na financovanie plánovaného reštrukturalizačného bankového fondu. Schäuble sa usiluje o to, aby sa riešenie našlo v oblasti stresových testov, ktoré robí ECB. Nemci sa totiž obávajú, že v inom prípade by sa riziká ručenia za záväzky nezdravých bánk mohli preniesť na spoločenstvo.

Pravidlá pre zánik neúspešných úverových ústavov sú súčasťou vytvárania bankovej únie. Prvým krokom k nej bude, že ECB v novembri 2014 prevezme pod svoju kontrolu činnosť 128 najdôležitejších bánk eurozóny.

3 jns zll