FINANCIE: MF SR podporuje reguláciu výmenných poplatkov pri platobných kartách

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR podporuje návrh Bruselu zaviesť strop pri poplatkoch, ktoré si banky medzi sebou účtujú pri platbách platobnými kartami. Vyplýva to z predbežného stanoviska slovenského rezortu financií, ku ktorému skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Európska komisia (EK) navrhuje, aby sa v celej únii stanovil cenový strop výmenných poplatkov pri debetných aj kreditných kartách. Poplatok pri platbách debetnou kartou by nemal byť vyšší ako 0,2 % z transakcie a pri kreditných kartách 0,3 % z transakcie. Strop by sa mal najskôr uplatňovať na cezhraničné platobné operácie a po prechodnom období dvoch rokov by sa mal týkať aj domácich platobných operácií. Nemal by sa však vzťahovať na komerčné karty a karty typu Diners alebo American Express.

"Pokiaľ ide o oblasť multilaterálnych výmenných poplatkov pri kartových platbách, podporujeme postupné znižovanie týchto poplatkov, i keď v súčasnej dobe neevidujeme na Slovensku žiadne problémy v tejto oblasti. Avšak v prípade priamej regulácie sme toho názoru, že všetky opatrenia by mali byť starostlivo uvážené, pričom okrem pozitív je potrebné brať do úvahy aj prípadné riziká takéhoto postupu," uviedlo ministerstvo v predbežnom stanovisku.

Podľa komisie regulácia kartových poplatkov bude prospešná najmä pre spotrebiteľov, keďže podľa EK výmenné poplatky tvoria náklady obchodníkov pri prijímaní kartových platieb a tieto náklady si následne môžu zohľadniť v konečnej cene pre spotrebiteľa. "Deklarovaný pokles maloobchodných cien pre spotrebiteľov a uľahčenie cezhraničného poskytovania služieb vnímame pozitívne, v tomto ohľade by sme však od Európskej komisie požadovali komplexnejšiu analýzu dopadov uvedených zmien najmä na spotrebiteľov," uviedol rezort financií v stanovisku.

Pripomienky k prísnejšej regulácii poplatkov za platby kartou mala Slovenská banková asociácia (SBA) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. SBA sa obáva, že nová regulácia spôsobí pokles bezhotovostných platieb. AZZZ je zase presvedčená, že nová regulácia môže narušiť hospodársku súťaž tým, že z nej budú profitovať len veľkí obchodníci a nadnárodné spoločnosti. Pre malé firmy by však mohla byť nová regulácia problematická.

mst vjo