MMF odporúča posilnenie eurovalu a prísne záťažové testy bánk

Johannesburg 25. januára (TASR) – Eurozóna by mala zvýšiť skutočnú úverovú kapacitu Európskeho fondu finančnej stability (EFSF) a zrealizovať prísne záťažové testy svojich bánk, odporúča Medzinárodný menový fond (MMF). Tieto opatrenia by podľa fondu pomohli obnoviť dôveru trhu.

Spätosť medzi slabými bilanciami európskych bánk a vlád je hlavným dôvodom, prečo MMF stále vidí riziká ohrozujúce globálnu finančnú stabilitu. Fond tiež upozornil rozvíjajúce sa ekonomiky, aby pozorne sledovali nafukovanie bublín cien aktív a nadmerný rast objemu úverov. Priteká do nich totiž množstvo kapitálu, keďže menová politika v rozvinutých ekonomikách je mimoriadne uvoľnená.

Aj keď je svet na ceste k zotaveniu z globálnej hospodárskej krízy, stále je potrebné riešiť kľúčové hospodárske a finančné prekážky, ako sú vysoká nezamestnanosť, problémy bánk v rozvinutých ekonomikách a riziko prehriatia rozvíjajúcich sa trhov. "Globálna finančná stabilita nie je zaistená ani takmer štyri roky po začiatku najväčšej finančnej krízy od Veľkej hospodárskej krízy, takže je naďalej potrebné reagovať na významné politické výzvy," uvádza MMF vo svojej aktualizácii správy o globálnej finančnej stabilite.

"Aj napriek pokroku a zlepšeniu situácie vo väčšine finančných sektorov pretrvávajú riziká ohrozujúce globálnu finančnú stabilitu," uvádza sa v správe fondu. "Problémy Grécka a teraz už aj Írska obnovili otázky týkajúce sa udržateľnosti verejných dlhov vlád a zdravia bankového sektora vo viacerých krajinách eurozóny aj mimo nej."

MMF odporúča zvýšenie disponibilných prostriedkov v eurovale. EFSF by mal mať podľa MMF tiež "flexibilnejší mandát", aby mohol problémovým krajinám zabezpečiť prístup k financovaniu.

EFSF môže teoreticky poskytnúť úvery v celkovej hodnote 440 miliárd eur. Jeho skutočná úverová kapacita však predstavuje 225 miliárd eur, ak si chce zachovať najvyšší rating AAA, ktorý mu dovoľuje lacnejšie si požičiavať na trhu. Európska únia (EÚ) diskutuje o posilnení eurovalu, ale existuje veľký odpor, predovšetkým Nemecka, proti zvýšeniu jeho celkovej hodnoty.

Podľa MMF Európska centrálna banka (ECB) bude musieť pokračovať v poskytovaní likvidity bankám, ktoré ju potrebujú, a v programe nákupu aktív (Securities Markets Programme). Európske banky okrem toho musia absolvovať "prísne a dôveryhodné" záťažové testy, aby sa zabezpečilo, že zvládnu prípadné turbulencie na trhu. Príslušné inštitúcie by okrem toho mali zabezpečiť, aby banky, ktoré to potrebujú, zvýšili v stanovenom čase svoj kapitál. Neživotaschopné finančné inštitúty sa musia zatvoriť.

Spojené štáty musia podľa MMF zreformovať systém financovania bývania. Vládou podporení poskytovatelia hypotekárnych úverov Fannie Mae a Freddie Mac sa majú privatizovať alebo prinajmenšom musia mať explicitné záruky.

Pre stabilitu rozvíjajúcich sa trhov zasa predstavuje riziko prudký prílev kapitálu. Krajiny s podhodnotenými menami by mali dovoliť rast ich kurzov, čo by pomohlo kompenzovať tlaky spojené s prílevom kapitálu, tvrdí MMF.

MMF okrem toho vydal aj aktualizáciu správy o vyhliadkach svetovej ekonomiky World Economic Outlook (WEO). Zotavovanie je podľa fondu dvojrýchlostné, pričom rozvinuté ekonomiky sa oživujú stále pomaly, zatiaľ čo rast rozvíjajúcich sa krajín je vysoký.

Tempo rastu svetovej ekonomiky by malo v tomto roku spomaliť z vlaňajších 5 % na 4,4 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac, než MMF predpovedal v októbri 2010. Fond ponechal budúcoročnú prognózu na 4,5 %.

MMF počíta s tým, že USA budú rásť rýchlejšie než eurozóna. Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v roku 2011 zvýši o 3 % a v roku 2012 o 2,7 %. Ekonomika eurozóny vzrastie tento rok o 1,5 % a na budúci o 1,7 % po vlaňajších 1,8 %.

Rast rozvinutých ekonomík by mal tento aj na budúci rok dosiahnuť len 2,5 % po vlaňajšej 3-% expanzii. Tempo rastu rozvíjajúcich sa ekonomík podľa MMF bude tento rok predstavovať 6,5 % rovnako ako v roku 2012. Vlani sa ich HDP zvýšil o 7 %.

Informovali o tom Reuters, AP a MMF.

1 2 12 lom gl