Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu SR je rovnaká ako v eurozóne

Bratislava 30. septembra (TASR) – Ochrana spotrebiteľov na slovenskom finančnom trhu je porovnateľná s inými európskymi krajinami. Podľa riaditeľa spoločnosti Fincentrum Slovensko Milana Repku patrí SR medzi krajiny s najvyššou reguláciu finančného poradenstva v eurozóne. "Slovenská republika je líder v regulácii finančného poradenstva a sprostredkovania v rámci celej eurozóny," povedal pre TASR Repka.

Podľa jeho názoru nemá ani susedná Česká republika tak prepracovanú reguláciu ako Slovensko. Súčasné nastavenie legislatívneho rámca je preto potrebné odskúšať v praxi a počkať, kým sa nedávne zmeny osvedčia, alebo naopak, bude potrebné urobiť ďalšie. "Ale ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu nesúvisí len s aktuálne platnou legislatívou. Je to komplexný súbor opatrení, ktorý vedie k želanému stavu," upozornil Repka.

Za dôležitú súčasť ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu však považuje Repka finančnú gramotnosť samotných spotrebiteľov. "Okrem kvalitnej legislatívy je nemenej významnou súčasťou ochrany starostlivosť štátu o finančnú gramotnosť obyvateľstva, kde dosiaľ ani jedna politická garnitúra neurobila vôbec nič," konštatoval.

Ako TASR informovala Národná banka Slovenska (NBS), Slovensko spĺňa v rámci regulácie minimálne európsky štandard. Pravidlá záväzné pre dohliadané finančné inštitúcie, ktoré smerujú k tomu, aby poskytovali finančné služby korektne a zohľadňovali pritom aj záujem klienta, sú totiž prevzaté v rámci európskych smerníc v oblasti finančného trhu.

har jk