Podľa P. Praeta z ECB eurozóna bude musieť vytvoriť bankovú úniu

Miláno 25. mája (TASR) – Eurozóna urýchlene potrebuje reformu finančného systému, pričom súčasťou reformy by malo byť vytvorenie centrálne riadenej a financovanej inštitúcie, ktorá by slúžila na reštrukturalizáciu problematických bánk v bloku. Uviedol to dnes člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Praet. Národní bankoví regulátori zatiaľ na reštrukturalizáciu bánk v jednotlivých krajinách príliš netlačia a práve obavy z obrovských strát v bankovom sektore majú výrazný podiel na dlhovej kríze.

"Európa musí vytvoriť finančnú úniu so spoločnou inštitúciou zodpovednou za dohľad a reštrukturalizáciu bánk s cezhraničnými operáciami," tvrdí Praet. Ako dodal, "bankovej únii" sa nebude dať vyhnúť.

Podľa Praeta dlhová kríza urobila do veľkej miery pravý opak v oblasti finančnej integrácie, ktorá bola cieľom európskych krajín, keď prijímali euro. Dnes trhy stanovujú niektorým krajinám eurozóny podstatne vyššie úroky než iným. Zároveň vyzval aj na vytvorenie programu poistenia vkladov v rámci celej eurozóny podobne, ako je to v USA, kde existuje Federálna poisťovňa vkladov (FDIC).

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.

1 2 dan pop