Poľsko má rok navyše na zníženie deficitu, Chorvátsko čaká procedúra

Brusel 10. decembra (TASR) – Poľsko dostalo rok navyše, aby znížilo svoj rozpočtový schodok pod povolenú úroveň napriek tomu, že nedodržalo odporúčania Európskej komisie z júna tohto roka. Ale nováčika v Európskej únii – Chorvátsko dnes ministri financií bloku (Ecofin) upozornili, aby sa pripravilo na opatrenia za porušenie pravidiel o výške štátneho dlhu a deficitu verejných financií. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa Paktu stability a rastu nesmie schodok v rozpočte členských štátov EÚ prekročiť 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a štátny dlh nesmie byť vyšší ako 60 % HDP.

Členom eurozóny hrozia za porušenie týchto pravidiel sankcie, Poľsko a Chorvátsko však ešte spoločnú menu nezaviedli, ale ďalšieho z hriešnikov – Maďarsko – únia minulý rok potrestala a zmrazila mu finančné príspevky z eurofodov na regionálny rozvoj.

Poľsko vďaka dnešnému rozhodnutia Ecofinu získalo ďalší rok a najväčšia postkomunistická ekonomika v EÚ nesplní svoj pôvodný cieľ, podľa ktorého mala zredukovať schodok verejných financií na 3,6 % HDP.

Vláde vo Varšave by sa síce malo už na budúci rok podariť dosiahnuť deficit na úrovni 3 % HDP, ale len vďaka reforme dôchodkového systému, v rámci ktorej sa jednorazovo presunie veľká časť úspor zo súkromných fondov na štát. A preto, ak Poľsko neprijme ďalšie úsporné opatrenia, jeho deficit v roku 2015 opäť stúpne a dosiahne 3,3 % HDP.

Ministri financií EÚ poskytli Varšave rok navyše na splnenie fiškálnych cieľov, pretože odporúčané úsporné opatrenia budú mať negatívny vplyv na výkon poľskej ekonomiky.

Proti Chorvátsku však Európska komisia začne tzv. procedúru nadmerného deficitu, v rámci ktorej dostane vláda v Záhrebe čas na nápravu. Ale ak v stanovenom limite neskonsoliduje verejné financie, čaká ju – podobne ako Maďarsko – trest.

Podľa odhadu komisie rozpočtový schodok Chorvátska dosiahne v tomto roku 5,4 % HDP a na budúci rok sa zvýši na 6,4 %.

3 bal jk