Rozpočtový deficit eurozóny aj EÚ vlani klesol, ale ich dlhy vzrástli

Brusel 26. apríla (TASR) – Rozpočtový deficit eurozóny aj Európskej únie (EÚ) sa minulý rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil, zatiaľ čo ich zadlženie vzrástlo. Vyplýva to z najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.

V prípade eurozóny klesol schodok verejných financií v roku 2010 na 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 6,3 % HDP v roku 2009, a v EÚ sa znížil na 6,4 % z 6,8 % HDP. Ale pomer dlhu menovej únie k jej HDP v minulom roku vzrástol na 85,1 % z 79,3 % v roku 2009. Zadlženosť celej 27-člennej únii sa v sledovanom období zvýšila na 80 % z 74,4 % HDP.

Najväčší rozpočtový schodok zaznamenali vlani Írsko (-32,4 % HDP), Grécko (-10,5 %), Británia (-10,4 %), Španielsko (-9,2 %), Portugalsko (-9,1 %), Poľsko a Slovensko (zhodne -7,9 %), Lotyšsko (-7,7 %), Litva (-7,1 %) a Francúzsko (-7 %). A naopak, najmenšie deficity verejných financií vykázali Luxembursko (-1,7 %), Fínsko (-2,5 %) a Dánsko (-2,7 ). Iba Estónsko dosiahlo rozpočtový prebytok, aj keď len vo výške 0,1 % HDP a Švédsko malo vyrovnaný rozpočet.

Celkovo, 21 štátov EÚ zredukovalo schodok verejných financií a v šiestich krajinách sa jeho hodnota zvýšila.

Čo sa týka pomeru vládneho dlhu k HDP, najmenšie číslo nahlásili Estónsko (6,6 %), Bulharsko (16,2 %), Luxembursko (18,4 %) a Rumunsko (30,8 %). Až 14 štátov malo vlani pomer dlhu k HDP vyšší ako 60 %, pričom najhorší výsledok zaznamenalo Grécko (142,8 %), po ktorom nasledujú Taliansko (119 %), Belgicko (96,8 %), Írsko (96,2 %), Portugalsko (93 %), Nemecko (83,2 %), Francúzsko (81,7 %), Maďarsko (80,2 %), Británia (80 %), Rakúsko (72,3 %), Malta (68 %), Holandsko (62,7 %), Cyprus (60,8 %) a Španielsko (60,1 %). Zadlženie Slovenska vlani vzrástlo na 41 % HDP z 35,4 % HDP v roku 2009.

Informoval o tom Eurostat.

12 bal pop