FINANCIE: Rozpočtový deficit eurozóny bol vlani nižší, než sa predpokladalo

Luxemburg 21. októbra (TASR) – Rozpočtový schodok eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) bol vlani nižší, než sa predpokladalo. Európsky štatistický úrad Eurostat dnes zverejnil správu o deficitoch za roky 2010 až 2013 po prvýkrát vypočítaných na základe novej metodológie ESA2010.

Rozpočtové deficity v eurozóne aj v EÚ vlani v porovnaní s rokom 2012 klesli a verejné dlhy sa v oboch regiónoch zvýšili. V eurozóne sa v roku 2013 vládny schodok v pomere k výkonu ekonomiky znížil na 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 3,6 % HDP v roku 2012 a v celej únii na 3,2 % HDP zo 4,2 % HDP. Verejný dlh v eurozóne vlani vzrástol na 90,9 % z 89 % HDP a v EÚ na 85,4 % z 83,5 % HDP.

Vlády v Luxembursku (+0,6 %) a Nemecku (+0,1 %) zaznamenali vlani prebytok. Najnižšie deficity v pomere k HDP dosiahli Estónsko (-0,5 %), Dánsko (-0,7 %), Lotyšsko (-0,9 %), Bulharsko (-1,2 %), Česko a Švédsko (v oboch krajinách -1,3 %). Slovenský deficit v roku 2013 klesol na 2,6 % zo 4,2 % HDP v roku 2012. Vlani malo desať krajín únie schodok nad 3 % HDP. Najvyšší zaznamenalo Slovinsko (-14,6 %), za ktorým nasledujú Grécko (-12,2 %), Španielsko (-6,8 %), Británia (-5,8 %), Írsko (-5,7 %), Chorvátsko (-5,2 %), Cyprus a Portugalsko (po -4,9 %), Francúzsko (-4,1 %) a Poľsko (-4 %).

Najnižší verejný dlh v pomere k HDP malo na konci roka 2013 Estónsko (10,1 %), za ktorým nasledujú Bulharsko (18, 3 %), Luxembursko (23,6 %), Rumunsko (37,9 %), Lotyšsko (38,2 %), Švédsko (38,6 %), Litva (39 %), Dánsko (45 %) a Česko (45,7 %). Slovenský verejný dlh vlani vzrástol na 54,6 % z 52,1 HDP v roku 2012 a 43,5 % HDP v roku 2011. Až 16 členských štátov EÚ malo na konci roka 2013 verejný dlh nad úrovňou 60 % HDP. Najvyšší dlh zaznamenalo Grécko (174,9 %), za ktorým nasledujú Portugalsko (128 %), Taliansko (127,9 %), Írsko (123,3 %), Belgicko (104,5 %) a Cyprus (102,2 %).

12 lom zll