Slovensko je na stretnutí ministrov financií EÚ jednou z hlavných tém

Brusel 12. júla (TASR) – Posledné stretnutie ministrov financií Európskej únie (EÚ) pred tradičnými letnými dovolenkami bude mať zaujímavé zafarbenie aj zo slovenského hľadiska. SR stále nepodpísala rámcovú zmluvu o fungovaní Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSF) a od nového ministra financií Ivana Mikloša sa očakáva, že svojím podpisom odobrí tzv. európsky ochranný val v utorok.

Pondelok znamená pre ministrov financií, ktorých štáty prijali spoločnú menu euro, rovnako náročný deň. Krátko po poludní sa stretne operačná skupina na riešenie hospodárskeho riadenia, ktorá vznikla z iniciatívy stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya, podvečer bude nasledovať pravidelné rokovanie ministrov financií eurozóny.

Staronový minister financií SR deklaroval počas minulého týždňa vôľu rokovať o lepších podmienkach pre Slovensko vo vzťahu k ochrannému valu, prehodnotenie či reformulácia slovenských záväzkov je podľa expertov nereálna. V rovnakom tóne sa vyjadrili niekoľkokrát aj predstavitelia Európskej komisie (EK), ktorí očakávajú od Slovenska, že si "svoje záväzky bude plniť tak, ako sa o nich rozhodlo 10. júna". Politickou podporou pre Mikloša môže byť aj slovenská premiérka Iveta Radičová, ktorá si zvolila oficiálne návštevy lídrov európskych inštitúcií v rovnakom čase – v pondelok a utorok.

Utorňajšie stretnutie ministrov financií EÚ bude mať kľúčové závery aj pre Estónsko, po rokovaniach bude známy pevný výmenný kurz estónskej koruny a eura. Pobaltská krajina bude 17. členom eurozóny od 1. januára 2011.

Ministri prehodnotia aj kroky 13 členských krajín, medzi nimi aj Slovenska, ktoré sľúbili, že svoje rozpočty pomocou adekvátnych opatrení dostanú v najbližších rokoch pod kontrolu. Slovensko čelí procedúre za rozpočtový schodok presahujúci 3 % od decembra 2009 a do roku 2013 by ho malo dostať pod túto v Pakte stability a rastu EÚ stanovenú hranicu. Európska komisia vo svojej správe hodnotila slovenské úsilie dosiahnuť cieľ pozitívne a nenavrhovala ďalšie korekčné opatrenia. SR však podľa posledných správ bude zápasiť v tomto roku s výpadkom príjmov štátneho rozpočtu cez dane, a preto mu hrozí nedodržanie "stiahnutia" deficitu na komisiou požadovanú úroveň.

Proti Bulharsku, Cypru, Dánsku a Fínsku má Rada ministrov otvoriť konanie za nedodržanie princípov rovnako v oblasti rozpočtu, zakotvených v Pakte stability a rastu EÚ.

Politici, ktorí majú na starosť štátnu kasu, sa stretnú prvýkrát pod riadením zo strany belgického predsedníctva, ktoré nastúpilo "k moci" 1. júla. Belgičania majú na stretnutí predstaviť svoje priority v ekonomickej oblasti a dôraz budú klásť na doladenie hospodárskeho riadenia, ale aj finančného dohľadu a koordinácie, ktorých základy už uzreli svetlo sveta počas španielskeho predsedníctva v rámci uplynulých dvoch mesiacov.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl