Slovensko ponúka na medzinárodných trhoch nové 10-ročné eurobondy (2)

Bratislava 19. apríla (TASR) – Slovensko dnes ponúklo investorom na medzinárodnom trhu novú emisiu 10-ročných eurobondov. Indikatívna riziková prirážka, ktorú emitent očakáva od ponúk investorov, sa pohybuje na úrovni 80 až 85 bázických bodov nad swapmi. Nové dlhopisy budú mať fixný kupón a budú splatné 27. apríla 2020.

Na medzinárodnom trhu sa emisia vydáva prostredníctvom bánk Barclays Capital, Deutsche Bank, ING a Erste, ktorí vystupujú ako tzv. správcovia objednávkových kníh. Celkový objem, ktorý si v tohtoročnej aukcii eurobondov Slovensko požičia, bude známy až po uzatvorení a vyhodnotení objednávok. "Už teraz však možno povedať, že predĺženie splatnosti novej emisie na desať rokov, ako aj výrazné zníženie indikatívnej rizikovej prirážky ponúkanej investorom sú dobrou správou," konštatoval pre TASR hlavný analytik Volksbank Slovensko Vladimír Vaňo.

Podľa aktuálnych informácií londýnskych obchodníkov prejavilo do 11:30 o novú emisiu slovenských dlhopisov záujem už viac ako 100 inštitucionálnych investorov. "Celkový objem objednávok už prevýšil 1,5 miliardy eur pri nezmenenej indikatívnej rizikovej prirážke 80 až 85 bázických bodov voči swapom," priblížil Vaňo, pričom tento vývoj označil za dobrú správu pre SR.

Slovensko ostatný raz na medzinárodné trhy úspešne vstúpilo v máji minulého roka, kedy aj napriek vtedajším turbulenciám na svetových trhoch umiestnilo eurobondy splatné v roku 2015 v celkovom objeme 2 miliardy eur. Riziková prirážka voči nemeckým federálnym dlhopisom Bundom vtedy dosiahla 189,9 bázického bodu, riziková prirážka voči swapom dosahovala pri vlaňajšej emisii 170 bázických bodov.

Indikatívna riziková prirážka ponúkaných slovenských dlhopisov je nižšia ako aktuálne prirážky Írska (152 bázických bodov) a Portugalska (143 bázických bodov). Porovnateľná je s rizikovou prirážkou Talianska (86 bázických bodov), ktoré má rovnaký rating ako Slovensko od S&P, o dva stupne vyšší rating od Moody’s a o stupeň vyšší rating od Fitch. Slovenská republika má v súčasnosti rating A1 (Moody’s), respektíve A+ (Standard and Poor’s a Fitch Ratings) so stabilným výhľadom od všetkých trhoch ratingových agentúr.

UPOZORNENIE:

Správa je doplnená o aktuálne informácie z trhu v 3. odseku.

vjo