SR chce mať v novej európskej stratégii menej ambiciózne ciele ako EÚ

Bratislava 6. júna (TASR) – Slovensko si chce v navrhovanej európskej stratégii, ktorá má nahradiť súčasnú Lisabonskú stratégiu, stanoviť menej ambiciózne ciele ako samotná Európska únia (EÚ). Podľa materiálu, ktorým sa bude zaoberať vláda, by mala mať SR napríklad nižšie výdavky na výskum a vývoj či menší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe ako únia.

"Vláda chce stanoviť ambiciózne ciele, ktoré ale musia byť reálne a musia reflektovať individuálne podmienky Slovenska," zdôvodňujú predkladatelia návrhu, rezort financií a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť. Slovenské ciele tak podľa nich zohľadňujú makroekonomickú a fiškálnu pozíciu krajiny.

Slovensko by chcelo do roku 2020 zvýšiť zamestnanosť obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 71 – 73%. A to najmä zvýšením zamestnanosti mládeže, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Únia chce zamestnanosť dostať na hranicu 75 %.

Kabinet upozorňuje, že naplnenie tohto cieľa by mohol ohroziť budúci vývoj ekonomiky SR, respektíve EÚ. "Pretože vývoj zamestnanosti bude závisieť hlavne od vývoja dopytu po pracovnej sile," tvrdia predkladatelia. Rizikom môže byť aj zvyšujúci sa podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré predstavuje približne 8 až 10 % celkovej populácie a ktorého zvýšenie zamestnanosti je naďalej problematické.

Slovensko, ktoré je dlhodobo na chvoste štátov EÚ vo výdavkoch na vedu, plánuje do roku 2020 zlepšovať podmienky na výskum a vývoj. Celková úroveň verejných a súkromných investícií v tomto odvetví by sa mala dostať na 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Únia ako celok však chce dostať tento podiel na 3 %.

Ďalšou ambíciou je zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 14 %, únia chce 20 %. Problém môže podľa materiálu predstavovať nedostupnosť kapitálu na výstavbu inštalácií pre výrobu tejto energie.

emu vs