Štáty eurozóny musia skonsolidovať svoje verejné financie

Brusel 13. decembra (TASR) – Krajiny eurozóny musia skonsolidovať verejné financie, aj keď to z krátkodobého hľadiska zabrzdí ich hospodársky rast. Uviedla vo svojej najnovšej správe Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Európska únia by podľa tejto organizácie mala byť pripravená zastaviť finančnú pomoc zadlženým krajinám, napríklad Grécku, ak nebudú plniť podmienky záchranného úveru. Tieto podmienky by mali byť súčasťou aj nového trvalého záchranného mechanizmu.

"To si vyžaduje dôveryhodný systém riadenia finančných kríz. Ten by mal zahŕňať stály mechanizmus podpory likvidity s prísnymi podmienkami. Ak sa tieto podmienky nebudú dodržiavať, finančná pomoc by sa mala zastaviť," konštatuje OECD.

Organizácia so sídlom v Paríži zverejnila svoju správu pred nadchádzajúcim summitom lídrov Európskej únie, ktorý sa koná v závere tohto pracovného týždňa. Jedným z hlavných bodov rokovaní bude dohoda o vytvorení trvalého mechanizmu na riešenie dlhových problémov členských štátov eurozóny po tom, ako sa v roku 2013 skončí platnosť súčasného európskeho finančného a stabilizačného fondu (EFSF).

OECD zároveň upozorňuje štáty eurozóny, že zníženie hospodárskej nerovnosti medzi nimi bude "zložitý a zdĺhavý proces", ktorý si v prípade zadlžených krajín vyžiada aj redukciu platov, aby sa ich ekonomika vrátila k udržateľnému rastu.

Štrukturálne reformy sú kľúčom k vyriešeniu problémov. V krajinách, ktoré zápasia s nadmernými deficitmi, môžu reformy pomôcť zvýšiť produktivitu a dostať výdavky späť pod kontrolu. Štátom, ktoré vykazujú rozpočtový prebytok, môžu zase štrukturálne reformy pomôcť zvýšiť domáci dopyt, tvrdí OECD.

Neštandardné opatrenia, ktoré zaviedla Európska centrálna banka (ECB), pomohli zmierniť napätie na finančných trhoch, ale ihneď ako sa začne situácia v eurozóne zlepšovať, ECB by mala začať s ich postupným ukončovaním.

Organizácia so sídlom v Paríži tiež pripomína, že ak chce eurozóna prekonať dlhovú krízu, musí zreformovať a ozdraviť svoj bankový systém a odstrániť všetky jeho slabiny.

Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

1 12 bal pop