V EÚ budú úspory v bankách garantované do 100.000 eur

Brusel 12. júla (TASR) – Európska komisia (EK) schválila dnes v Bruseli balík opatrení na posilnenie ochrany spotrebiteľov v sektore finančných služieb. Okrem iného sa v ňom uvádza, že výška garantovaných vkladov v bankách sa posúva na 100.000 eur.

EK konštatovala, že banky sa nedostali opäť do ťažkostí vo vlastnom kapitálovom vybavení a financovaní svojej činnosti. Bankový systém v Európe je na jednej strane stabilný, ale na druhej strane aj veľmi krehký. Je teda správne, aby sa vo sfére finančných služieb rozvíjal nový, veľmi rozumný systém.

Komisia sa bude zaoberať rôznymi možnosťami ochrany účastníkov finančného poistenia. Bude sa posudzovať návrh, aby sa vo všetkých členských krajinách vytvoril zabezpečovací systém pre poistenia. V prípade ľudí, ktorí budú mať peniaze uložené v banke a tá skrachuje, mali by sa dostať rýchlejšie k svojim (zo zákona) poisteným peniazom. Predpokladá sa, že by sa im mali vyplatiť do siedmich dní. Ľudia by mali byť aj lepšie informovaní, ako a kedy sú ich financie chránené.

EK navrhuje aj opatrenia na ochranu investor, na spoľahlivejšiu činnosť poskytovateľov služieb v oblasti cenných papierov v prípadoch, keď firmy v dôsledku podvodov, neprípustných praktík alebo operatívnym chybám nebude schopná vrátiť hodnoty investorom. Ľudia budú musieť dostať lepšie informácie o tom, kedy sa systém odškodnenia uvedie do činnosti a za akých podmienok dostanú časť svojich investovaných prostriedkov späť.

Informovala o tom agentúra APA.

5 jns zll