W. Münchau: Spoločné európske dlhopisy by vyriešili krízu

Londýn 11. decembra (TASR) – Spoločné európske dlhopisy by vyriešili dlhovú krízu eurozóny.

Podľa redaktora britského denníka Financial Times (FT) Wolfganga Münchaua je návrh šéfa Euroskupiny Jeana-Clauda Junckera a talianskeho ministra financií Giulia Tremontiho na emitovanie európskych dlhopisov (E-bondov) prvou konštruktívnou myšlienkou od začiatku finančnej krízy v eurozóne pred rokom. "Nepochybujem, že ak by sa návrh plne zrealizoval, ukončil by terajšiu krízu."

Münchau tvrdí, že ide predovšetkým o politickú krízu. "Ide o to, či eurozóna má politickú vôľu v prípade veľkej finančnej krízy urobiť, čokoľvek bude treba, to znamená: vytvoriť mechanizmus politickej koordinácie, akceptovať fiškálne transfery a nakoniec sa vydať smerom k fiškálnej únii." História podľa Münchaua ukázala, že menové únie, ktoré sa nestanú politickými úniami, sú odsúdené na zánik. "Eurozóna dospela k tomuto osudovému bodu len desaťročie po svojom vzniku."

Technicky ani podľa Münchaua spoločné dlhopisy nič neriešia. Naopak, môžu viesť k tomu, že nerovnováhy v rámci eurozóny sa pod ich záštitou ešte zväčšia.

"Avšak najväčší význam návrhu je politický. Spoločné dlhopisy by sa považovali za prvý krok na ceste smerom k fiškálnej únii. Táto fiškálna únia nemusí byť veľká. Hovoríme o 1, 2 alebo maximálne 5 % hrubého domáceho produktu Európskej únie. Samozrejme, že sa to nestane zo dňa na deň. Keď sa to však stane, budú sa cez ňu koordinovať dôležité aspekty daňovej a rozpočtovej politiky a dokonca aj politiky zamestnanosti. Jej úlohou by bolo zabezpečiť, aby eurozóna mala k dispozícii dostatočný počet mechanizmov riešenia kríz."

Münchau súhlasí s Junckerom a Tremontim, že ak by spoločné E-bondy mohli byť emitované až do výšky 40 % HDP únie a každého zo štátov, časom by sa vytvoril trh, ktorý by svojou veľkosťou mohol konkurovať trhu s americkými vládnymi dlhopismi. To by znamenalo, že by nebolo možné špekulovať proti jednotlivému členskému štátu. "Tieto dlhopisy by ich zviazali dokopy. Eurozóna by sa tiež stala globálnou ekonomickou veľmocou so svojimi vlastnými právami."

Zásadne sa proti návrhu emitovania spoločných európskych dlhopisov postavilo Nemecko. Münchau nepochybuje, že ak si Berlín bude musieť vybrať medzi rozpadom eura a fiškálnou úniou, zrejme sa zmieri s fiškálnou úniou. Obáva sa však toho, že dynamika krízy predbehne politikov a fiškálna únia už nebude možná.

"Niečo také obrovské ako fiškálna únia potrebuje politickú a technickú prípravu. Keď nastane pre eurozónu chvíľa pravdy, nemusí už byť v situácii, že sa bude môcť dohodnúť na fiškálnej únii, a to z jednoduchého dôvodu, pretože to už nemusí byť fyzicky možné." Spoločné dlhopisy by mohli naštartovať proces integrácie smerom k fiškálnej únii.

Najlepšie by podľa Münchaua bolo, aby lídri EÚ na budúcotýždňovom summite vytvorili pracovnú skupinu na vysokej úrovni. Jej cieľom by malo byť vypracovanie konkrétneho akčného plánu s časovým rozvrhom pre budúce politické riadenie podobne, ako to urobil v 80. rokoch 20. storočia Delorsov výbor pre menovú úniu.

"Fiškálna únia je nevyhnutnou a dostatočnou podmienkou dlhodobej existencie eura. Ak sa budúcotýždňový summit nevydá týmto smerom, eurozóne hrozí, že nebude mať dostatok času. Inteligentní investori potom môžu začať seriózne vsádzať proti tomuto systému."

Informoval o tom Financial Times.

12 lom gl