Z eurovalu sa priamo sanovať banky asi nebudú, tvrdí jeho šéf

Berlín 2. marca (TASR) – Šéf Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) Klaus Regling pochybuje, že peniaze z fondu sa niekedy použijú na priamu rekapitalizáciu bánk, informoval nemecký týždenník Wirtschafts Woche. S tým však počítajú predovšetkým južné krajiny eurozóny ako napríklad Taliansko.

"Existuje viac štátov, v ktorých je nadšenie týkajúce sa priamej rekapitalizácie bánk prostredníctvom EMS veľmi malé," povedal Regling v rozhovore pre týždenník. Upozornil, že rozhodnutie o vytvorení tohto nástroja musí byť jednohlasné. "Preto nemôžem so 100-% istotou povedať, či tento nový nástroj vôbec bude existovať."

Šéfovia štátov a vlád eurozóny sa vlani na nátlak niektorých krajín, ako je Taliansko, dohodli, že sa pokúsia preseknúť spojenie medzi dlhovými problémami štátov a problémami bánk. Preto odsúhlasili, že peniaze z EMS sa budú môcť priamo použiť na rekapitalizáciu bánk. Výhodou takéhoto riešenie je, že krajiny, ktoré by dostali z eurovalu finančnú pomoc na konsolidáciu bankového sektora, by nemuseli plniť také prísne podmienky v oblasti úspor a štrukturálnych reforiem ako krajiny, kde by o záchranu žiadala vláda. Navyše, náklady spojené so sanáciou bánk by sa nezapočítavali do verejného dlhu.

Regling však varoval, že priama rekapitalizácia bánk by obmedzila akcieschopnosť EMS, ktorého úverová kapacita predstavuje 700 miliárd eur. "Peniaze z EMS, ktoré by išli na záchranu bánk, znížia kapacitu úverov, ktoré fond bude môcť poskytnúť krajinám v problémoch." Ak by EMS poskytoval peniaze na sanáciu bánk bez nejakej vopred stanovenej hornej hranice, viedlo by to k zníženiu ratingu EMS. "Malo by to negatívny vplyv na náš rating, pretože trh vníma rekapitalizáciu bánk ako riskantnejšiu, než sú úvery pre štáty."

Regling okrem toho vyzval Taliansko, aby pokračovalo v reformách, ktoré začala vláda premiéra Maria Montiho. Ak sa to podarí, zvýši sa konkurencieschopnosť krajiny a talianska ekonomika sa vráti k rastu.

Informoval o tom týždenník Wirtschafts Woche.

12 lom gl