Európske záchranné fondy začnú dlhopisy na pomoc Írom vydávať v januári

Brusel 21. decembra (TASR) – Európske záchranné fondy začnú v januári vydávať dlhopisy na zafinancovanie pomoci Írsku. Ako prvý emituje dlhopisy Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), za ním bude nasledovať Európsky fond finančnej stability (EFSF).

Európska finančná pomoc je rozdelená do dvoch fondov – EFSM riadený Európskou komisiou a EFSF, ktorý je medzivládnym nástrojom na podporu výhradne krajín eurozóny.

"Európska únia plánuje emitovať prvý dlhopis na začiatku januára," uviedla Európska komisia. Ako dodala, za ním bude koncom januára nasledovať emisia zo strany EFSF. Dlhopisy budú mať v obidvoch prípadoch štandardnú lehotu splatnosti, 5, 7 a 10 rokov. V 1. štvrťroku 2011 by oba fondy mali pre Írsko zabezpečiť 11,7 miliardy eur.

Dlhopisy vydané EFSM budú denominované iba v eurách. EFSF bude tiež pravdepodobne vydávať svoje dlhopisy v eurách, no na rozdiel od EFSM nie je v otázke mien limitovaný a môže sa v tejto oblasti prispôsobovať situácii na trhu.

Informovala o tom agentúra Reuters.

1 dan vs