FRA: Krajiny EÚ musia na hraniciach zlepšiť prístup voči migrantom a azylantom

Brusel 10. novembra (TASR) – Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) v dnes zverejnených dvoch správach zhodnotila situáciu v oblasti ľudských práv na vzdušných a pozemných hraniciach EÚ. Ide o hranice, ktoré môžu byť miestom, kde do EÚ prvýkrát vstupujú žiadatelia o azyl, ako aj obete obchodovania s ľuďmi na účely pracovného a sexuálneho vykorisťovania a na odobratie orgánov.

Správy FRA vychádzajú z výsledkov výskumu na piatich letiskách a šiestich veľkých pozemných hraničných priechodoch a poukazuje sa v nich na možné porušovanie základných ľudských práv na hraniciach EÚ.

Spolu so staršou správou agentúry FRA o základných právach na južných námorných hraniciach EÚ sa v týchto štúdiách opisuje zaobchádzanie s ľuďmi vstupujúcimi do EÚ a predkladajú sa návrhy na zlepšenie dodržiavania ich ľudských práv.

„Hranice EÚ sú miestami prvého kontaktu s vonkajším svetom. Na nich sa začína povinnosť EÚ v oblasti základných práv. Každé opatrenie, ktoré prijme EÚ na pomoc v riadení svojich vonkajších hraníc, musí byť v súlade so základnými právami,“ uviedol riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum.

Šéf agentúry zdôraznil, že skutočnosť, že základné práva sa stávajú súčasťou hodnotení kontroly hraníc v schengenskom priestore, je krok správnym smerom, a dodal, že bezpečnostné obavy na hraniciach nesmú prevážiť nad základnými právami.

Obe správy FRA odhaľujú niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú základné práva občanov tretích krajín prichádzajúcich do EÚ. Agentúra ponúka viacero návrhov na zlepšenie ochrany základných práv na hraniciach EÚ adresované tvorcom politiky v EÚ a v jednotlivých štátoch, Európskej agentúre pre riadenie spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ (FRONTEX) a zamestnancom operačných útvarov na miestach hraničnej kontroly.

Odporúčania FRA kritizujú neprofesionálne a neúctivé správanie, ktorého sa dopúšťajú príslušníci pohraničnej stráže, a preto by členské štáty mali prijať opatrenie na riešenie závažných foriem neúctivého správania sa k cestujúcim.

Menej ako polovica príslušníkov pohraničnej stráže na letiskách uviedla, že informuje ľudí podrobujúcich sa dôkladnej hraničnej kontrole o dôvodoch takejto kontroly. Viac ako dve tretiny uviedli, že ľuďom, ktorým je zamietnutý vstup do EÚ, neposkytujú informácie o tom, kde môžu získať právnu pomoc.

Členské štáty by mali byť aktívnejšie aj v podporovaní jazykového vzdelávania príslušníkov pohraničnej stráže a zavádzania účinných mechanizmov tlmočenia na hraničných priechodoch.

Na pozemných hraničných priechodoch dvaja z troch príslušníkov pohraničnej stráže uviedli, že nezačnú konanie o azyle, aj keď cestujúci uvedie, že jeho život alebo sloboda budú v ohrození, ak by sa vrátil do domovskej krajiny. Na letiskách len 22 percent príslušníkov pohraničnej stráže pozná písomné usmernenia o identifikácii možných obetí obchodovania s ľuďmi.

Orgány riadenia hraníc by takisto mali zabezpečiť, aby boli zavedené postupy a aby bola dostupná odborná príprava pre príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú na starosti deti.

FRA skonštatovala, že zariadenia pre migrantov, ktorým bol zamietnutý vstup alebo ktorí prišli bez dokladov, sú často nedostatočne vybavené, aj keď tam ľudia môžu byť zadržiavaní niekoľko hodín. Na niektorých letiskách boli migranti zadržiavaní aj niekoľko dní. Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby zariadenia, v ktorých sú zadržiavaní ľudia, ktorým bol zamietnutý vstup do EÚ, spĺňali základné potreby vrátane zabezpečenia jedla a vody.

Obe správy boli vydané v deň keď sa začína výročná konferencia o základných právach agentúry FRA. Konferencia je tento rok venovaná téme základných práv a migrácie do EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem