Miliardy ležia ladom, byrokracia bráni čerpaniu fondov EÚ

Brusel/Londýn 30. novembra (TASR) – Miliardy eur z fondov Európskej únie (EÚ), ktoré sú určené na podporu zaostalejších regiónov, zostávajú nevyužité, píše vo svojom článku britský denník Financial Times (FT). Národné vlády totiž nemajú dostatok peňazí, aby sa spolupodieľali na rôznych projektoch, čo je podmienkou uvoľnenia prostriedkov z týchto fondov.

Dokumenty Európskej komisie (EK), ktoré má FT k dispozícii ukazujú, že únia zatiaľ vyplatila len 10 % z 347 miliárd eur, ktoré na obdobie rokov 2007 – 2013 vyhradila pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. Pritom uplynula už viac než polovica 7-ročného obdobia, počas ktorého sa majú tieto prostriedky vyčerpať.

Ďalšie čísla ukázali, že počas dvoch predchádzajúcich 7-ročných období bolo 8,4 miliardy USD vyplatených neoprávnene. Z toho únia zatiaľ získala späť 75 %. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že desiatky miliónov eur získal organizovaný zločin, vrátane talianskej mafie.

Preskúmanie fondov EÚ denníkom FT v spolupráci s britskou neziskovou organizáciou Bureau of Investigative Journalism ukázalo niekoľko problémov v spôsobe, akým sú programy spravované.

Komplikovanosť dotačných programov spôsobuje to, že existuje len slabá centrálna kontrola toho, ako sa pridelené peniaze skutočne vynakladajú. FT spoločne s organizáciou Bureau of Investigative Journalism dokázali vytvoriť databázu, ktorú je možné analyzovať, len tak, že si stiahli viac než 600 súborov týkajúcich sa rôznych národných projektov v 21 jazykoch.

Podľa FT z fondov únie určených predovšetkým na podporu malého a stredného podnikania získavajú peniaze aj niektoré nadnárodné spoločnosti, patriace medzi najväčšie na svete, vrátane IBM, Nokia Siemens a Coca-Cola.

Ďalšie spoločnosti zasa využívajú tieto peniaze na to, aby presťahovali svoje závody do krajín s lacnejšou pracovnou silou aj napriek úniovým pravidlám, ktoré výslovne zakazujú takéto praktiky.

Podľa EK existuje niekoľko dôvodov pre slabé čerpanie fondov, vrátane časovej náročnosti výberu projektov. Komisia už začala verejné konzultácie týkajúce sa reformy kohéznej politiky. Chce zacieliť príspevky do menšieho počtu prioritných oblastí a sprísniť posudzovanie projektov.

Informoval o tom Financial Times.

12 lom pop