Global Age Watch: Najlepšie sa starne v Nórsku, SR je na 47. mieste z 96 krajín

Brusel 1. októbra (TASR) – Najlepšie životné podmienky pre dôchodcov a starých ľudí sú v Nórsku. Uvádza sa to v dnes zverejnenej správe s názvom Global Age Watch. Slovensko sa ocitlo na 47 mieste z 96 skúmaných krajín sveta.

Štúdia sa zamerala na hospodársky a sociálny blahobyt starších ľudí po dosiahnutí veku 60 rokov. Všetkých 96 krajín bolo hodnotených podľa niekoľkých kritérií: zabezpečenie príjmu (dôchodky), zdravotný stav, stav životného prostredia a zamestnanecké možnosti pre osoby v staršom veku.

V správe, zverejnenej pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb, sa uvádza, že aj tento rok sa desať krajín s najlepšími podmienkami pre život staršej populácie nachádza v západnej Európe, Severnej Amerike a Austrálii. V prvej desiatky sú tri členské krajiny EÚ – Švédsko, Nemecko a Holandsko.

Na prvých piatich miestach rebríčka sa ocitli Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Kanada a Nemecko. Na opačnom konci sú Tanzánia (92. miesto), Malawi (93.), Západný breh Jordánu a pásmo Gazy (94.), Mozambik (95.) a Afganistan (96.).

Slovensko v tomto rebríčku obsadilo 47. miesto. Podľa štúdie Global Age Watch Slováci na prahu 60 rokov očakávajú v priemere ďalších 21 rokov života a 15,2 roku v zdraví. Slovensko patrí medzi krajiny s fungujúcou národnou politikou pre dôchodcov a všetci dôchodcovia majú zaistené penzie.

V porovnaní s celosvetovým trendom starnutia je Slovensko zaradené medzi krajiny ohrozené starnutím populácie. Global Age Watch predpokladá, že v roku 2050 bude mať okolo 21 percent svetovej populácie nad 60 rokov. Na Slovensku by to malo byť až 35,4 percenta.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy